Day

януари 26, 2021
26
ян.

Покана за изразяване на интерес за участие на граничните региони в пилотни проекти за преодоляване на бариерите пред трансграничните бизнес дейности

Европейската комисия обяви в своята стратегия за МСП, че ще подкрепи чрез пилотни проекти новаторски партньорства между граничните региони за засилване на сътрудничеството при прилагане на единния пазар и премахване на административните бариери, особено в сектора на услугите. Всяка група кандидати трябва да обхваща два или три региона, които граничат помежду си в ЕС, Норвегия,...
Read More