Day

април 19, 2022

Bulbera стартира нова онлайн платформа в помощ на възрастните хора

Bulbera, победител за социална иновация в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2017“, стартира иновативната и безплатна платформа Joined in Care в помощ на възрастните хора в България, техните роднини, болногледачи, както и хората заети в социалния сектор. 19 Април 2022г, България  – В навечерието на един от най-светлите християнски празници, Великден, стартира иновативната и безплатна...
Read More
19
апр.

AMULET 1st Open Call: възможности за МСП в секторите автомобили, енергия, строителство и аеронавтика

Проект AMULET (Advanced Material and Manufacturing Technologies United for Lightweight) по програма H2020-InnoSUP-1 публикува първата си покана за проекти на МСП за каскадно финансиране, с общ бюджет от 1.277 млн. Евро. Целта на проекта е да подпомогне ресурсната ефективност и намаляването на въглеродните емисии чрез по-активна роля на МСП. Крайният срок за кандидатстване е 20...
Read More
19
апр.

Процедура за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите...
Read More
19
апр.

Connect Day 2022 за партньорства между стартъп компании и потенциални инвеститори

Събитието има за цел да представи и създаде партньорства между стартиращи компании и инвеститори и утвърдени компании по време на еднодневно хибридно събитие, което ще се състои на 31 май, 2022. Connect Day 2022 е насочен към иновациите и се фокусира върху корпорациите, търсещи иновативни стартиращи продукти и услуги. От друга страна, събитието подкрепя селектирани...
Read More