Day

май 11, 2023
11
май

Втора отворена процедура за финансиране на проектни предложения в рамките на програмата X2.0

Инициативата финансира скалирането на иновативни решения в областта на селското стопанство и храните. Срок за кандидатстване: 6 юни 2023 г.
Read More