Latin America IP SME Helpdesk

Enterprise Europe Network > Useful > Latin America IP SME Helpdesk

Latin America IP SME Helpdesk e европейска инициатива, чиято цел е да осигури информация и подкрепа за европейските малки и средни предприятия (МСП) за закрилата на интелектуалната собственост при осъществяването на бизнес в Латинска Америка или с партньори от Латинска Америка.  Предоставяните услуги са безплатни, като целта им е да се подобрят информираността, управлението и закрилата на интелектуални активи от страна на европейски МСП, опериращи или възнамеряващи да стъпят на пазарите в Латинска Америка с цел подобряване на своята конкурентоспособност. Услугите се предлагат на английски, немски, френски, испански и португалски. Повече информация за тях можете да откриете тук.