Enterprise Europe Network > Services > Sustainable development

Sustainable development

YOU ARE TRANSFORMING YOUR BUSINESS INTO A SUSTAINABLE BUSINESS MODEL AND YOU ARE LOOKING FOR GREEN INNOVATIONS? ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELPS YOU MANAGE THE ECOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF YOUR BUSINESS.

We can assist you in fields such as:

 • resource efficiency and technological innovations
 • lowering your activity’s impact on the environment
 • decreasing the pollution and waste
 • circular economy – waste recycling and reuse of resources
 • specifics of renewable energy sources
 • energy efficiency
 • introduction of green technologies
 • offering of green products and services on the market.

 

We can give you information and support for:

 • finding of new foreign partners for business, research and technological cooperation in the field of eco-friendly development based on our vast data base,
 • your participation in information and brokerage events dedicated on sustainable development issues – in order to learn about new opportunities for your activity in this field and to meet potential new partners,
 • the access to finance for eco innovations and green entrepreneurship, including via participation in EU funded projects,
 • export of your green solutions on new markets,
 • technology transfer in the domain of green innovations.

You can also take part in our Innovative Enterprise of the Year contest in the categories “Green Innovation”, “Quality of Life” and “Social Innovation” if you have developed innovations in those fields.

Digital Innovation Quotient

В каква степен дигиталните иновации допринасят за общото представяне на фирмата?

Инструментът на IMP³rove Digital Innovation Quotient (DIQ) дава възможност за структурирана оценка на настоящото представяне на фирмата Ви в областта на дигиталните иновации в сравнение с други фирми по света.

DIQ дава оценка на представянето на фирмата в областта на дигиталните иновации на основата на 5 групи показатели:

 • стратегия за дигитални иновации,
 • дигитален бизнес модел,
 • дигитални процеси,
 • дигитална екосистема и култура и
 • фактори, подкрепящи дигиталните иновации.

DIQ е предназначен за фирми от всякакъв размер, възраст и отрасъл, които искат да оценят, съпоставят и развият способностите си за дигитално иновиране.

Докладът от оценката ще Ви осигури анализ на собственото представяне в областта на дигиталните иновации в сравнение с представянето на „шампионите“ и фирмите с резултати на средно ниво. Как изглеждат „шампионите“ в областта може да зависи от размера, възрастта, отрасъла и дори от местонахождението на фирмата. Когато генерирате доклада за оценката, можете да уточните с какви фирми да се сравните, използвайки всички критерии, споменати по-горе.

Innovation Health Check

Инструментът Innovation Health Check ще Ви помогне да установите доколко фирмата Ви е иновативно ориентирана, тъй като е проектиран, за да оцени иновационния Ви процес. Той изследва това как функционира процесът от самото начало, отчитайки нуждите на потребителите Ви (декларирани и недекларирани), генерирането на идеи, разработването на концепция и създаването на продукт/услуга до етапа на комерсиализацията, както и всички междинни стъпки.

Анализът ще изследва това как иновационният Ви процес е повлиян от:

 • фирмената култура,
 • разбирането Ви за всички аспекти на бизнеса,
 • бизнес стратегията,
 • структурата на фирмата,
 • способностите и ресурсите на фирмата и
 • равнището на иновационните процеси.

 

Innovation Health Check дава възможност:

 • да сравните своето представяне с това на конкурентите,
 • да идентифицирате силните и слабите си страни,
 • да получите идеи за подобрение на иновационните си процеси,
 • да вземете решения за иновационната си дейност, основани на факти, и
 • да подобрите своята конкурентоспособност и да се разрастнете.

Инструментът е разработен от Enterprise Ireland, част от EEN.

Абонирайте се

за получаване на информационния ни бюлетин по е-мейл, ако искате да следите за новини, обяви, събития и друга актуална информация.
Сподели