Bulgaria
Search
Close this search box.

Хибридни конференция и брокерско събитие „Business Cooperation on Blue Growth in Europe“

Събитията се организират от Innovation Norway и партньори и ще се състоят в Атина (Гърция), както и онлайн, на 10-11 май 2022 г., за да съберат на едно място (физически и виртуално) предприятия, клъстери, изследователи, политици и други лица, заинтересовани от проблемите на синия сектор, от 12 страни в Европа (България, Гърция, Естония, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Хърватия). Тези държави ще споделят своите национални приоритети за син растеж и амбициите си за европейско коопериране. Те са партньори на Innovation Norway, но събитията са актуални за цяла Европа и дигиталното участие е отворено за заинтересовани и от други страни и е без ограничения. Ще бъдат осигурени стрийминг, както и възможности за дигитални срещи.

Събитията са посветени на приоритетите, потенциала и възможностите за бизнес иновации и създаване на стойност в синия сектор и имат за цел да стимулират партньорства и сътрудничества между тези държави. Участниците ще могат да обсъдят възможностите за комбиниране на синия бизнес растеж с опазването на околната среда – океаните, моретата, бреговете, реките и езерата, както и най-новите тенденции в областта и идеи за зелени решения, нови технологии и алтернативни енергийни източници в сектора.

На конференцията ще бъде представена информация за специфични възможности за проектно финансиране през 2022 г. и тя ще служи като платформа за срещане на потенциални партньори за разработване на съвместни проекти по програмата “Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ в страните, където Innovation Norway e или оператор на фонда, или партньор в донорската програма с фокус в областта на синия растеж.

В рамките на брокерското събитие всеки участник създава свой профил и получава достъп до профилите на всички регистрирани участници от цяла Европа. На основата на тези профили участникът може да планира двустранни срещи с подходящи потенциални партньори.

Присъственото (физическо) участие в събитията в Гърция е ограничено до общо 180 участника от всички 12 страни. Те ще бъдат избрани на основата на предварително заявен интерес и разходите им за пътуване и настаняване ще бъдат покрити с еднократно плащане от организаторите, предварително определено като размер в зависимост от страната на произход на участника. Организацията на пътуването и настаняването е ангажимент на самите участници.

Срокът за заявяване на интерес за присъствено участие на адрес https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/invitation–business-cooperation-on-sustainable-blue-growth-in-europe/ е 6 май 2022 г.

Организаторите ще се свържат със заявилите интерес участници, за да ги информират за резултатите от селекцията, в кратък срок след това.

Дигиталното участие също е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация на съответната платформа за онлайн брокерски събития на адрес: https://cooperation-on-sustainable-blue-growth.b2match.io

Платформата дава достъп и до конференцията.

На този адрес можете да откриете и допълнително информация за събитията: https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/business-cooperation-on-sustainable-blue-growth-in-europe/?section=description