Bulgaria
Search
Close this search box.

Информационен семинар „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: мерки за публична подкрепа“

Информационният семинар ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 11:00 ч. Събитието е насочено към малки и средни предприятия, и ще бъде онлайн, в платформата Webex.

Изследванията показват, че освен инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, вътрешнофирмената организация на работните процеси, както и фирмената култура, имат огромно въздействие върху насърчаване на творческото мислене и новите идеи в предприятията, и превръщането на тези идеи в иновации.

Ако искате да научите повече за същността на иновациите на работното място, които повишават мотивацията на служителите и подобряват работната среда във фирмите, и в същото време разгръщат фирмения иновационен потенциал, не пропускайте предстоящия информационен семинар, който се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. По време на срещата ще бъдат обсъждани и мерки за публична подкрепа за насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в страната.

Ако желаете да участвате, моля регистрирайте се на следния линк до 28 юни 2021 г. (понеделник):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4wPEu04wVOvx0MpLPYZUc-x5LOg23mpZ-dv80CqV0MSa5pQ/viewform

След регистрацията ще получите покана и линк към срещата за платформата Webex.

Срещата се осъществява в рамките на проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да очертае мерки за насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България, както и да повиши обществената осведоменост за ползите от внедряването им.