Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално брокерско събитие “DEICy 2022 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity – global challenges & opportunities in digital transformation”

EEN-България има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в онлайн събитието, което ще се състои на 21-25 ноември 2022 г. Неговата цел е да създаде силна мрежа от научно-изследователски институции, представители на промишлеността и бизнеса, европейски и национални институции и нестопански организации с познания за дигиталната трансформация и решения в областта на интернет на нещата и кибер сигурността.

Дигиталната икономика се оформя пред нашите очи, създавайки нови възможности и предизвикателства. Дигиталната трансформация e обусловена от продължаващо ускоряване и интензифициране на процесите на дигитализацията, при използване на различни дигитални технологии. Тази нова дигитална реалност създава нови възможности за предприятията, но също и нови кибер заплахи, които предпоставят и нови нужди и решения в областта на кибер сигурността. Събитието ще подкрепи поредицата от семинари под надслов „Дигитална икономика, интернет на нещата, кибер сигурност – наука и практика“, представляващи пространство за представяне на университетски изследователски резултати и бизнес решения. Ако имате желание да представите своите изследователски резултати или решения на тях, е необходимо да се свържете с организаторите.

Събитието ще изследва най-новите постижения и предизвикателства в следните области:

Дигитална трансформация:

 • Дигитална икономика: е-бизнес модели, електронна търговия, европейско дигитално бъдеще;
 • Дигитално общество: мобилност, култура, компетентности за бъдещето;
 • Дигитален пазар: икономически механизми и бизнес модели на дигитални платформи;
 • Дигитална работа: променящи се сектори на трудовия пазар, промяна на работата, роботизация, автоматизация;
 • Дигитално правителство: датафикация, управление, основано на данните, нови модели на определяне на държавната политика;
 • Дигитално потребление: нови модели на консумация и маркетинг, социално поведение;
 • Дигитално производство: нови модели на управление, платформизация.

Интернет на нещата (IoT):

 • Потребителски приложения: лични IoT устройства, свързани комуникационни средства, домашни IoT устройства, преносими технологии, свързани със здравето, приложения с възможност за дистанционно наблюдение и много други;
 • IoT в областта на енергията: умни мрежи, интегриран контрол на парка на електрическите автомобили, мрежово управление, контрол и управление на отоплението на кварталите, умни сгради, управление на енергията на батериите, отговор на търсенето и други технологии;
 • Промишлен IoT: сензори, кибер-физични системи, дигитални близнаци, облачни изчисления, периферни изчисления, анализ на големи данни, изкуствен интелект и машинно обучение и много други;
 • IoT в областта на здравеопазването: умна диагностика, преносими устройства за проследяване на здравословното състояние, управление на пациенти, достъпдо медицински специалисти в отдалечени региони и много други;
 • IoT в областта на селското стопанство: прецизно земеделие, селскостопански дронове, умни парници и други технологии;
 • IoT в автомобилната промишленост: автономни автомобили, устройства, включващи камери с висока разделителна способност, термални сензори, умна навигация, контрол на скоростта, сензори за дъжд, безжична свързаност, сензори за близост, изкуствен интелект, дълбоко структурирано обучение и други технологии;
 • Технологии с двойна употреба: сензори, боеприпаси, превозни средства, дронове, роботи, преносими биометрични устройства и други умни технологии;

Кибер сигурност:

 • Предизвикателства на дигиталната икономика и кибер сигурността: кибер сигурност в индустрия 4.0, рискове за кибер сигурността, кибер сигурност и КОВИД-19, национални стратегии за кибер сигурност на дигиталната икономика, защита на дигиталния бизнес, кибер сигурност на банкирането, кибер сигурност в МСП, политики за кибер сигурност на ЕС и НАТО, кибер сигурност и застраховане;
 • Дигитални средства за кибер сигурност: софтуер и технологии;
 • Сигурност на дигиталните услуги: проверки на кибер сигурността, оценка на кибер сигурността, обучение по кибер сигурност;
 • Изкуствен интелект и кибер сигурност: нови методи за идентифициране на атаките.

Събитието е предназначено главно за предприятия и научно-изследователски институции, които търсят партньори за изследователско, технологично и бизнес сътрудничество.

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието: https://deicy2022.b2match.io/