Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално брокерско събитие „EGT 2022 Energy, Environmental technology, Green transformation“ – 24-28.10.

EEN-България има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в онлайн събитието, което ще се състои на 24-28 октомври 2022 г. и има за цел да създаде силна мрежа от изследователски организации, бизнес и индустриални партньори, европейски и национални институции, и нестопански организации, за мащабно ускоряване на внедряването и скалирането на енергийни решения и технологии, свързани с опазването на околната среда и зелената трансформация.

Енергията, технологиите в областта на опазването на околната среда и зелената трансформация ще бъдат основните стълбове на модерната икономика. Трансформацията към възобновяеми енергийни източници е икономически неизбежна, както и желана от социална и екологична гледна точка. Ядрената енергия също има важна роля в енергийната трансформация. Налице са и предизвикателства, свързани с генерирането на енергия на основата на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ. Технологиите за опазване на околната среда и зелена трансформация могат да подкрепят икономическия растеж, комбинирайки го с грижа за природата, за да гарантират високо качество на живота на днешните и бъдещите поколения. Инженерингът в областта на околната среда ще играе важна роля в тази трансформация, на основата на принципите на науката за почвите, биологията, химията и инженеринга, за да разработи решения, насочени към проблемите на природата.

В този смисъл събитието е насочено към технологичните и икономическите предизвикателства в областта и към организациите, търсещи изследователски, технологични и бизнес партньорства, за да ги посрещнат. Форумът ще подкрепи и поредица от семинари, посветени на науката и практиката, които предлагат възможност за представяне на университетски изследователски резултати и бизнес решения.

Събитието е посветено на последните постижения и предизвикателства в следните области:

  • енергия: технологии, свързани с възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници, и ядрена енергия, съхранение на енергия, диверсифицирани доставки, намаляване на потреблението на изкопаеми горива в промишлеността и транспорта, инвестиции в енергийния сектор и др.;
  • технологии в областта на опазването на околната среда: хидроелектричество, ветрова енергия, ветрови турбини, преобразуване на термалната енергия на океаните, слънчева енергия, фотоволтаици, енергия на вълните, електрически превозни средства, топлинни помпи, водородни горивни клетки, съхраняване на енергия, двойно захранвани електрически машини, модули за съхраняване на енергия, контрол на качеството на въздуха в затворени помещения и др.;
  • инженеринг в областта на опазването на околната среда: енергиен трансфер, модели на растежа, оценка на риска, замърсяване на водите и въздуха, глобални изменения, управление на твърдите отпадъци, възстановяване на ресурси и др.;
  • зелена трансформация: разработване на зелени технологии и на регулации за съхраняването на енергия, намаляването на парниковите емисии и т.н., както и всякакви други дейности, насочени към промяна на общественото отношение към въвеждането на технологични решения и правни норми, които са по-благоприятни към околната среда, макар че често са по-скъпи от алтернативните им варианти;
  • зелена икономика: устойчиво производство, потребление и ресурсна ефективност за устойчиво развитие (с цел подобряване на производствените процеси и потребителските практики за намаляване на потреблението, генерирането на отпадъци и емисии по време на целия жизнен цикъл на процесите и продуктите) и зелен дигитален сектор (инвестиране в разработването и внедряването на зелени дигитални решения със значителна енергийна и ресурсна ефективност и положително нетно въздействие в множество сектори).

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието: https://egt2022.b2match.io/