Отворен конкурс на ONTOCHAIN  за решения чрез блокчейн технологии

Enterprise Europe Network > Актуално > Отворен конкурс на ONTOCHAIN  за решения чрез блокчейн технологии

Ontochain подпомага интернет иноватори за разработване на решения, базирани на блокчейн технологиите.

Търсените фирми трябва да отговарят на следните условия:
– да са в областта на: Web Development, Data Management, Economics, Software Engineering, Identity, Identity Management, Internet, IT Management, Semantic Web, Semantics, Semantic Technologies, Currency, Privacy, Big Data, Cloud, Blockchain, Cyber Security Compliance, Digital Curriculum;
– да са локализирани в Източна Европа, Европа;
– да са на етап идея, прототип, потребители или платени потребители;
– привлекли са финансиране или още нямат такова;
– в процес са на привличане на финансиране или още не са започнали този процес.

Обявеният втори конкурс на Ontochain ще разпредели финансиране на обща стойност от 1 320 000 EUR  за решения в 6 теми:

Topic #1 – Decentralized oracles for ONTOCHAIN
Topic #2 – Market mechanisms for ONTOCHAIN
Topic #3 – ONTOCHAIN interoperability & API Gateways
Topic #4 – ONTOCHAIN Network Design and scalability
Topic #5 – Semantic based marketplaces for ONTOCHAIN
Topic #6 – Data Provenance in ONTOCHAIN

Всяка одобрена компания ще получи

– безвъзмездно финансиране от 145 000 EUR;

– достъп до инфраструктура на топ ниво (iExec and MyIntelliPatent);

– менторство и контакти;

– до 10 месеца подпомагаща програма.

Краен срок за кандидатстване – 15 септември, 17:00 ч CET през онлайн платформата F6S

Ontochain е проект, финансиран от Европейската комисия, който търси интернет иноватори, способни да развият блокчейн решения за управление на знанията, които да станат част от новия протокол и софтуерна екосистема на проекта.