Национален иновационен форум

Национален иновационен форум

Националният иновационен форум е ежегодно събитие, уникално за България, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.

Събитието се фокусира върху подобряване на степента на сътрудничество между фирмите и академичните среди в страната и между българските и чуждестранните организации с цел стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. В рамките на форума се обсъжда и необходимостта от управление на иновационните дейности както на национално, така и на регионално равнище в контекста на Национална иновационна стратегия и европейските политики в тази насока.

Събитието преминава под егидата и с участието на Президента на Република България, Министър председателя и множество министри и заместник министри от българското правителство.

Участници във форума са ръководители от публичния и частния сектор, народни представители, неправителствени организации, бизнес асоциации, фирми, консултанти, посредници и финансиращи организации, медии, Европейската комисия (ГД „Предприятия” и ГД „Научни изследвания”), академични и развойни организации, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, водещи международни експерти в областта на иновациите, представители на многонационални компании.

По време на Националния иновационен форум се представя традиционния доклад Иновации.бг и се връчват награди на победителите в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

Всички издания на Националния иновационен форум: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=16130

Шестнадесети Национален иновационен форум „Икономическа устойчивост чрез иновации"

 

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Фондация „Конрад Аденауер“ и Единен център за иновации на БАН, в медийното партньорство със списание „Икономика“ и икономически портал Economic.bg, Computer World, Kaldata.bg, списание „Българска наука“, Успелите.бг, Българско национално радио – Радио София и портала на българската индустрия IndustryInfo.bg проведоха Шестнадесетия Национален иновационен форум „Икономическа устойчивост чрез иновации “ на 18 декември 2020 г.

Г-н Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, откри Форума като подчерта, че 2020-та година е година на криза, но тази криза се е превърнала и в катализатор за по-бързото навлизане на иновациите в нашия живот. Дигиталната трансформация на различните сектори води до съществена промяна в източника на добавената стойност, който все повече се измества в посока на решения, базирани точно на тези технологии, както за производствените предприятия, така и за социални системи – като образованието и здравеопазването. 

Г-н Торстен Гайслер, Ръководител на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер“ в България, сподели приоритетната роля на иновациите в работата на фондацията през 2020 г. Ситуацията през тази година показа, че трябва да се предприемат решаващи действия за по-устойчиви икономики. Иновациите са един от факторите за такъв дългосрочен растеж и по-добро качество на живот чрез подобряване на работния процес, условията за труд, бизнес моделите и веригите на доставки. Иновациите са значими, когато са в услуга на хората и работят за бъдещите поколения.

Г-н Румен Радев, Президент на Република България приветства участниците в Националния иновационен форум и подчерта, че иновациите са кауза не само за българския бизнес, но и за нашата пълноценна интеграция. През 2020 г. креативността и стремежа за развитие на иновации бяха двигателя за разработването на нови ниши от българския бизнес. Благодарение на тях страната ни подобри позициите си в ЕС по износ на технологии и знания за развитие на дигиталната инфраструктура. Много български компании развиваха и внедряваха нови технологии в кратки срокове.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ сподели някои основни заключения и идеи за промяна, въз основа на анализите в доклада Иновации.бг и подновения Иновационен индекс на фондацията. В момента водещата роля за иновационно развитие е поета отново от бизнеса, който осигурява основната част на НИРД, но все още е далече от нивата на изпреварващ ръст в дългосрочен план. Докладът също така подчертава, че както и през предишната криза фирмите успяха да реагират бързо като най-съществена част от тях промениха процеса на работа на своя персонал и методите си на продажби. Най-иновативни остават големите фирми в България, както и тези в секторите, свързани с ИКТ. 

 

В дискусията „Перспективи пред иновационния потенциал: ролята на Националния план за възстановяване и устойчивост“, изказвания направиха и г-н Мартин Дановски, Председател на Държавна агенция за научни изследвания и иновации, г-н Бойко Таков, Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и г-н Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Българската работодателска асоциация „Иновативни технологии“. Модератор бе г-жа Кристина Ескенази, Председател на УС, Биотехнологичен и здравен клъстер – България, която изказа и някои важни препоръки за развитие на екосистемата от иновативни компании.

Президентът Румен Радев връчи двете големи награди, почетните грамоти и марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – „Високи постижения в иновациите“ на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината – 2020″.

Видеостриймингът се осъществи със съдействието на MP Studio – Иновативно предприятие на 2017 г., носител на награда за иновации в креативните индустрии. Фирмата е сред пионерите в областта на проектирането на 3D визуални ефекти и интерактивни инсталации върху различни обекти, създател на иновативна синхронизация между лазерен и видео мапинг, под бранда 4D Experience. Компанията има стотици проекти в цял свят, в т.ч. първи мапинг на пещера, катедрала и подвижен обект (автомобил и автобус). Тя реализира интериорни и екстериорни проекции върху сгради, предимно исторически и културни забележителности и е създател на интерактивната изложба за откриващата церемония за българското председателство на Съвета на ЕС, представяща страната в различни аспекти (исторически, културни, природни и т.н.).

За повече информация: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18494

Всички издания на Националния иновационен форум: