Национален иновационен форум

Национален иновационен форум

Националният иновационен форум е ежегодно събитие, уникално за България, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.

Събитието се фокусира върху подобряване на степента на сътрудничество между фирмите и академичните среди в страната и между българските и чуждестранните организации с цел стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. В рамките на форума се обсъжда и необходимостта от управление на иновационните дейности както на национално, така и на регионално равнище в контекста на Националната иновационна стратегия и европейските политики в тази насока.

Събитието преминава под егидата и с участието на Президента на Република България, Министър председателя и множество министри и заместник министри от българското правителство.

Участници във форума са ръководители от публичния и частния сектор, народни представители, неправителствени организации, бизнес асоциации, фирми, консултанти, посредници и финансиращи организации, медии, Европейската комисия (ГД „Предприятия” и ГД „Научни изследвания”), академични и развойни организации, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, водещи международни експерти в областта на иновациите, представители на многонационални компании.

По време на Националния иновационен форум се представя традиционния доклад Иновации.бг и се връчват награди на победителите в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

Всички издания на Националния иновационен форум

Осемнадесети Национален иновационен форум „Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход"

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Изпълнителната Агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН, в медийно партньорство с предаването „Иновативно“ на БНТ,  Българско национално радио – Радио София, Дарик радио, списание „Икономика“DigitalkKaldata.bgсписание „Българска наука“, портала на българската индустрия IndustryInfo.bg, 3e-news.net, ProfiLand.net, Economy.bg, ESGnews.bg, Internet Media Group и Digital4Bulgaria проведоха Осемнадесетия Национален иновационен форум „Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход“ на 7 декември 2022 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, откри Форума като отбеляза, че България все още няма национална иновационна политика със собствен облик и продължава да разчита на решенията и финансирането, предоставени чрез програмите и механизмите на Европейския съюз. Той акцентира върху необходимостта да бъде разработена национално-специфична иновационна политика, която да използва инструментите на ЕК за привличане на повече частни инвестиции.

В поздравителния адрес от г-н Румен Радев, Президент на Република България, поднесен от г-жа Валентина Танева, негов Съветник по образование, наука и иновации, беше подчертано, че „резултатите за иновационната дейност в България, които всяка година представя Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, са барометър за състоянието на българската иновационна система и възможностите за действие и въздействие, за да стане страната ни по-успешна, а икономиката ни по-конкурентоспособна.“ Акцент беше поставен върху добрия темп на развитие на българската старт-ъп екосистема, която осигурява 20% от общия пазар на работни места в Югоизточна Европа. Вниманието на участниците във форума беше насочено и към пропуските и слабостите в областта на иновациите в предходния програмен период и необходимостта да действаме „умно, с визия, на всички нива и с всички сили“, за да излезем от състоянието на плахи иноватори.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ отбеляза някои от акцентите в доклада Иновации.бг 2022. Той подчерта, че до 2027 г. България ще получи по линия на различни фондове на ЕС най-големия финансов пакет за публични инвестиции в историята си. Иновационният капацитет на страната обаче остава далеч под средното за ЕС и е съпоставим със страните-кандидатки за членство в ЕС от Западните Балкани. Ключово за намаляването на тази дистанция е привличането на повече частни инвестиции за ускоряване на дигиталния и зеления преход в България.

В последвалата дискусия изказвания направиха и г-н Тодор Младенов, Изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД, г-жа Златина Маринова, Ръководител „Изследователски проекти“ на „Онтотекст“ АД, Иновативно предприятие на 2017 г. в категорията „Пазарно лидерство“, д-р Пламен Иванов, Управляващ партньор на „Гамифино“ ООД, Иновативно предприятие на 2020 г. в категорията „Зелена иновация“, г-н Никола Янков, Управляващ партньор на „Експат Капитал“ АД и д-р Боян Жеков, Национален координатор на „Хоризонт Европа“.

Модератор на дискусията и събитието беше г-жа Теодора Лапшова, автор и сценарист на предаването „Иновативно“, Българска национална телевизия, медиен партньор на инициативата.

Г-н Тодор Младенов връчи двете големи награди и почетните грамоти на победителите в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината – 2022.