Национален иновационен форум

Национален иновационен форум

Националният иновационен форум е ежегодно събитие, уникално за България, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.

Събитието се фокусира върху подобряване на степента на сътрудничество между фирмите и академичните среди в страната и между българските и чуждестранните организации с цел стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. В рамките на форума се обсъжда и необходимостта от управление на иновационните дейности както на национално, така и на регионално равнище в контекста на Национална иновационна стратегия и европейските политики в тази насока.

Събитието преминава под егидата и с участието на Президента на Република България, Министър председателя и множество министри и заместник министри от българското правителство.

Участници във форума са ръководители от публичния и частния сектор, народни представители, неправителствени организации, бизнес асоциации, фирми, консултанти, посредници и финансиращи организации, медии, Европейската комисия (ГД „Предприятия” и ГД „Научни изследвания”), академични и развойни организации, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, водещи международни експерти в областта на иновациите, представители на многонационални компании.

По време на Националния иновационен форум се представя традиционния доклад Иновации.бг и се връчват награди на победителите в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

Всички издания на Националния иновационен форум: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=16130

Петнадесети Национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН, в медийното партньорство със списание „Икономика“ и икономически портал Economic.bg, Computer World, Kaldata.bg, списание „Българска наука“ и Успелите.бг проведоха Петнадесетия Национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“ на 05 декември 2019 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ откри форума като отбеляза неговата 15-та годишнина. Наблегна на ключовото значение на връзката между институциите, бизнеса и научните общности в развитието на иновациите, както и на ефективността на публичното финансиране на иновациите.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, отбеляза иновациите като „ключов инструмент за устойчиво развитие“, „отражение на националните амбиции за бъдещето“ и „отражение на ефективността на взаимодействието между държавните институции, бизнеса, науката и образованието”. Г-н Радев посочи, че Европа изостава от световните иновационни лидери – САЩ, Корея, Китай, Япония, където иновациите са национална политика.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група „Иновации.бг“ към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, представи основните резултати от тазгодишното издание на доклада „Иновации.бг“. На стратегическо ниво, българската иновационна политика изостава в няколко аспекта. България се характеризира с нисък процент на финансиране на иновациите от страна на държавата, като през 2019 г. е достигнала най-ниския дял като процент от БВП в последните 20 години. Освен това, между регионите на страната съществува силно изразена разлика в нивата и темповете на развитие на науката и иновациите.

Изказвания направиха и Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Николай Камов, Координатор на Иноцентър България, Атанас Енев, Управляващ партньор, „Байомик“ ООД и носител на наградата “Иновативно предприятие на 2018 г.”. Модератор бе Кристина Ескенази, Председател на УС, Биотехнологичен и здравен клъстер – България.

Президентът Румен Радев връчи двете големи награди и почетните грамоти на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината – 2019″

За повече информация: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18458

Всички издания на Националния иновационен форум: