Category

Архив инициативи

Доклад Иновации.бг – архив 2021

От 2004 г. ежегодният доклад представя изчерпателна оценка на националната иновационна политика, състоянието и иновационния потенциал на българската икономика.

Конкурс „Иновативно предприятие на годината“ – архив 2021

Стартирал през 2004 г., конкурсът има мисията да насърчи иновационната дейност на българските предприятия и да популяризира техните успешни иновации сред широката общественост.

Национален иновационен форум – архив 2021

Форумът е ежегодно събитие, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.

Доклад Иновации.бг – архив 2020

От 2004 г. ежегодният доклад представя изчерпателна оценка на националната иновационна политика, състоянието и иновационния потенциал на българската икономика.

Национален иновационен форум – архив 2020

Форумът е ежегодно събитие, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.

Конкурс „Иновативно предприятие на годината“ – архив 2020

Стартирал през 2004 г., конкурсът има мисията да насърчи иновационната дейност на българските предприятия и да популяризира техните успешни иновации сред широката общественост.

Доклад Иновации.бг – архив 2019

От 2004 г. ежегодният доклад представя изчерпателна оценка на националната иновационна политика, състоянието и иновационния потенциал на българската икономика.

Конкурс „Иновативно предприятие на годината“ – архив 2019

Стартирал през 2004 г., конкурсът има мисията да насърчи иновационната дейност на българските предприятия и да популяризира техните успешни иновации сред широката общественост.

Национален иновационен форум – архив 2019

Форумът е ежегодно събитие, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.