Category

Водещи инициативи

Доклад Иновации.бг

От 2004 г. ежегодният доклад представя изчерпателна оценка на националната иновационна политика, състоянието и иновационния потенциал на българската икономика.

Конкурс „Иновативно предприятие на годината“

Стартирал през 2004 г., конкурсът има мисията да насърчи иновационната дейност на българските предприятия и да популяризира техните успешни иновации сред широката общественост.

Национален иновационен форум

Форумът е ежегодно събитие, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.