Стартира кандидатстването за първия български инкубатор по роботика

Enterprise Europe Network > Актуално > Стартира кандидатстването за първия български инкубатор по роботика

Какво предлага инкубаторът?

Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (PARA) организира първата инициатива, която ще помогне на младежи с идеи или проекти в сферата на роботиката, дроновете, IоТ, машинното зрение или изкуствения интелект да достигнат до завършен прототип.

PARA Robotics Incubator ще предостави на участниците над 100 часа менторска помощ от инженери, достъп до лаборатории и развойни центрове за прототипиране, както и закупуване на необходим хардуер за проекта като платки, двигатели, сензори, управляващи блокове и други необходими материали.

Менторите, които ще се включат в PARA Robotics Incubator ще бъдат от компании като FESTO, Schneider Electric, Vangavis, ABB, Siviko и други. Същевременно „София Тех Парк“, “Милара“ център за споделени иновации Resonator, MOS Robotics, Рапид Прогрес, РАИС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас, БГ Роботс ще предоставят достъп до лабораториите и развойните си центрове в седем града.

Първият инкубатор по роботика е създаден основно с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Фонд за капиталови инвестиции към ББР, ФЕСТО, Шнайдер Електрик, ФАНУК България, Вангавис. Сред партньорите се открояват имената на Училищна Телерик Академия, Институт по роботика към БАН, Robo League Bulgaria, АБВ Академия, Клъстер Изкуствен Интелект България.

Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община е институционален партньор на PARA Robotics Incubator.

Защо е създаден?

От PARA стартират инициативата, защото много от младежите нямат достъп до лаборатории, където да развият своите идеи и проекти, същевременно на много липсват и инженерни ментори, които да помогнат с технически познания. Менторството е от ключово значение за растежа както на бизнес, така и научната екосистема у нас. Именно под менторството на д-р Светлин Пенков и д-р Богдан Георгиев, 18-годишният Виктор Колев спечели първа награда от най-престижния конкурс за млади учени на ЕС – EUCYS.

Потенциалът на българските младежи

Развитието на един проект, свързан с роботи, дронове, интернет на нещата и др. може условно да се раздели в три фази – създаване на продукт, създаване на бизнес операциите за реализацията му и комерсиализация и растеж. PARA Robotics Incubator ще помогне на младежите в първата фаза – да създадат свой прототип.

В тази фаза последните години българските младежи са дейни и изобретателни, като прототипи на роботи, създадени от български младежи включват: градински робот, робот за разделно изхвърляне на отпадъци, робот за дезинфекция и още много други. Освен това, разработки в сферата имат и българските студенти. Такъв пример е робо проект, подобряващ сортирането и подреждането на епруветки с проби. Това става възможно като се научава робота да разпознава цветове, също да разпознава и епруветките в пространството и да ги поставя на правилното им място.

Награди и нови знания

Знанията, които участниците ще придобият и подобрят в PARA Robotics Incubator ще включват: дизайн мислене, създаване на продуктов прототип, навигация и манипулация, машинно зрение, колаборация, машинно самообучение и изкуствен интелект, както и намиране на партньори за тестване и купуване на технологията.

Кандидатстване

Кандидатстването става на https://www.incubator.para.expert/ до 30 януари 2022 г.

Приемат се екипи, както и единствени основатели на възраст над 14 години.

Повече за инициативата може да намерите на https://youtu.be/Sh45_msy9vg