Enterprise Europe Network > Услуги > Нови технологии

Нови технологии

Ако имате нужда от определена технология или иновация, за да подпомогнете вашия бизнес, или се нуждаете от бизнес приложения за вашата технология, мрежата може да ви помогне.

Ако имате собствена новаторска технология или продукт, ние ще Ви съдействаме тя да достигне до подходящите партньори.

Enterprise Europe Network разполага с най-голямата база данни в Европа за съвременни технологии и бизнес приложения, съдържаща хиляди обяви и обновяваща се регулярно. Експертите на мрежата могат да изготвят Ваш индивидуален профил за търсена или предлагана технология, който да се разпространи чрез базата данни или да заяви Ваши интереси към вече публикувани профили, които са Ви заинтригували.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, нашите експерти ще Ви посетят на място, за да обсъдят с Вас възможностите за технологично развитие или за реализация на Вашата иновативна идея.

С Вашия технологичен профил можете да участвате в двустранните бизнес срещи (B2B) на мрежата в цяла Европа и по света, където лично да преговаряте с потенциални партньори по предварително уговорен график на срещите. Тези събития обикновено се организират по време на международни панаири и изложения, където новите технологии срещат бизнеса.

Можете да участвате със своята иновация и в нашия конкурс „Иновативно предприятие на годината“.

Интелектуална собственост

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ КАК ДА ЗАЩИТИТЕ НОВАТА СИ ИДЕЯ, ПРОДУКТ, УСЛУГА ИЛИ ПРОЦЕС?

Enterprise Europe Network ще Ви помогне да се ориентирате в начините за интелектуална защита, така че да спечелите от своите идеи и иновации.

Имате ли нужда от помощ при защита на интелектуалната си собственост в други страни? Знаете ли в какви срокове трябва да стане това, кои са начините да го направите и как да оптимизирате своите разходи за закрила?

АРК Консултинг е Посланик на Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост за България и нашите експерти могат да Ви предоставят информация за възможностите за защита на интелектуалната собственост в страната и извън нея по национален, регионален и международен ред, както и за използването на:

 • Европейската патентна система
 • Системата за регистрация на дизайн на ЕС
 • Системата за регистрация на търговска марка на ЕС
 • Международната система за патентоване, функционираща по реда на Договора за патентно коопериране
 • Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн
 • Мадридската система за международна регистрация на марки

Можем да Ви предоставим и друга информация относно международните аспекти на защитата на интелектуалната собственост, а също така и да Ви свържем с български, европейски и международни специалисти по интелектуална собственост – това ще Ви спести време и средства.

Иновационен мениджмънт

ИСКАТЕ ДА ПОДОБРИТЕ ФИНАНСОВИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ, ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И МОТИВАЦИЯТА В ЕКИПА?

Имате нужда да повишите ефективността на иновативните си проекти?

Искате нови пазари и нови конкурентни пазарни предимства?

Мрежата Enterprise Europe Network Ви предлага възможност да го направите с помощта на инструменти за анализ на управлението на иновационните процеси във фирмата, и индивидуална консултантска помощ.

Предимства за МСП от провеждането на оценка на иновационния мениджмънт:

 • самоанализ на управленските процеси, свързани с иновационната дейност на фирмата;
 • подробен доклад с бенчмаркинг-анализ с водещи компании от бранша и на пазари, на които фирмата е представена;
 • консултантска помощ и експертиза;
 • възможност на МСП да подобрят конкурентоспособността си и да постигнат по-висок растеж на основата на по-ефективно управление на иновационните дейности.

Innovation Health Check

Инструментът Innovation Health Check ще Ви помогне да установите доколко фирмата Ви е иновативно ориентирана, тъй като е проектиран, за да оцени иновационния Ви процес. Той изследва това как функционира процесът от самото начало, отчитайки нуждите на потребителите Ви (декларирани и недекларирани), генерирането на идеи, разработването на концепция и създаването на продукт/услуга до етапа на комерсиализацията, както и всички междинни стъпки.

Анализът ще изследва това как иновационният Ви процес е повлиян от:

 • фирмената култура,
 • разбирането Ви за всички аспекти на бизнеса,
 • бизнес стратегията,
 • структурата на фирмата,
 • способностите и ресурсите на фирмата и
 • равнището на иновационните процеси.

Innovation Health Check дава възможност:

 • да сравните своето представяне с това на конкурентите,
 • да идентифицирате силните и слабите си страни,
 • да получите идеи за подобрение на иновационните си процеси,
 • да вземете решения за иновационната си дейност, основани на факти, и
 • да подобрите своята конкурентоспособност и да се разрастнете.

Инструментът е разработен от Enterprise Ireland, част от EEN.

Абонирайте се

за получаване на информационния ни бюлетин по е-мейл, ако искате да следите за новини, обяви, събития и друга актуална информация.
Сподели