Enterprise Europe Network > Услуги > Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

ИСКАТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ИНОВАЦИИ И ДА РАЗВИЕТЕ УСТОЙЧИВ БИЗНЕС МОДЕЛ? ENTERPRISE EUROPE NETWORK ПОМАГА ДА УПРАВЛЯВАТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ВАШИЯ БИЗНЕС.

Можем да Ви съдействаме в области като:

 • ресурсна ефективност и технологични иновации
 • намаляване на въздействието на дейността Ви върху околната среда
 • намаляване на отпадъците и замърсяването
 • кръгова икономика – рециклиране на отпадъци и повторно използване на ресурси
 • специфика на възобновяемите източници на енергия
 • енергийна ефективност
 • внедряване на зелени технологии
 • предлагане на зелени продукти или услуги на потребителите.

 

Можем да Ви предоставим информация и подкрепа за:

 • намирането на партньори от чужбина за бизнес, изследователско и технологично сътрудничество в областта на екологосъобразното развитие на основата на нашата богата база данни,
 • участието Ви в информационни и брокерски събития, посветени на проблематиката на устойчивото развитие, за да научите за нови възможности за дейността Ви в тази област и да се срещнете с потенциални нови партньори,
 • достъпа до финансиране в еко иновации и зелено предприемачество, вкл. чрез участие в проекти, финансирани от ЕС,
 • износа на зелени решения на нови пазари,
 • технологичен трансфер в областта на зелените иновации.

Можете да участвате и в нашия конкурс „Иновативно предприятие на годината“ в категориите „Зелена иновация“, „Качество на живот“ и „Социална иновация“, ако имате разработени иновации в тези области.

Digital Innovation Quotient

В каква степен дигиталните иновации допринасят за общото представяне на фирмата?

Инструментът на IMP³rove Digital Innovation Quotient (DIQ) дава възможност за структурирана оценка на настоящото представяне на фирмата Ви в областта на дигиталните иновации в сравнение с други фирми по света.

DIQ дава оценка на представянето на фирмата в областта на дигиталните иновации на основата на 5 групи показатели:

 • стратегия за дигитални иновации,
 • дигитален бизнес модел,
 • дигитални процеси,
 • дигитална екосистема и култура и
 • фактори, подкрепящи дигиталните иновации.

DIQ е предназначен за фирми от всякакъв размер, възраст и отрасъл, които искат да оценят, съпоставят и развият способностите си за дигитално иновиране.

Докладът от оценката ще Ви осигури анализ на собственото представяне в областта на дигиталните иновации в сравнение с представянето на „шампионите“ и фирмите с резултати на средно ниво. Как изглеждат „шампионите“ в областта може да зависи от размера, възрастта, отрасъла и дори от местонахождението на фирмата. Когато генерирате доклада за оценката, можете да уточните с какви фирми да се сравните, използвайки всички критерии, споменати по-горе.

Innovation Health Check

Инструментът Innovation Health Check ще Ви помогне да установите доколко фирмата Ви е иновативно ориентирана, тъй като е проектиран, за да оцени иновационния Ви процес. Той изследва това как функционира процесът от самото начало, отчитайки нуждите на потребителите Ви (декларирани и недекларирани), генерирането на идеи, разработването на концепция и създаването на продукт/услуга до етапа на комерсиализацията, както и всички междинни стъпки.

Анализът ще изследва това как иновационният Ви процес е повлиян от:

 • фирмената култура,
 • разбирането Ви за всички аспекти на бизнеса,
 • бизнес стратегията,
 • структурата на фирмата,
 • способностите и ресурсите на фирмата и
 • равнището на иновационните процеси.

 

Innovation Health Check дава възможност:

 • да сравните своето представяне с това на конкурентите,
 • да идентифицирате силните и слабите си страни,
 • да получите идеи за подобрение на иновационните си процеси,
 • да вземете решения за иновационната си дейност, основани на факти, и
 • да подобрите своята конкурентоспособност и да се разрастнете.

Инструментът е разработен от Enterprise Ireland, част от EEN.

Абонирайте се

за получаване на информационния ни бюлетин по е-мейл, ако искате да следите за новини, обяви, събития и друга актуална информация.
Сподели