Bulgaria
Search
Close this search box.

Бизнес форуми „High-growth technology 2021“

Да се научим от глобалните лидери как да използваме интелектуалната собственост,

за да постигнем растеж на високо технологичните бизнеси

Онлайн форумите са организирани от Европейското патентно ведомство и Licensing Executives Society International и са особено подходящи за малки и средни предприятия и старт-ъпи, както и за големи фирми, изследователски институции, професионалисти в областта на интелектуалната собственост и инвеститори. Тяхната цел е споделяне на добри практики в управлението на интелектуални активи, илюстрирани от успешни истории на иновативни предприятия.

Форумите са основани на представянето на реални случаи от практиката и са с продължителност от 1 час + 30-минутни сесии за въпроси и отговори, в рамките на които експертни панели ще анализират успешните истории, за да разкрият как интелектуалните активи са подкрепили бизнеса и да предложат идеи с практическо приложение. Темите и датите на форумите са, както следва:

  • Licensing (Лицензиране) – посветен на Unilab Inc. (Филипини, фармация), с панел, председателстван от Sonja London, Nokia – 30 септември, 8:00 AM (CEST), с регистрация до 27 септември,
  • Growth-financing (Финансиране на растежа) – посветен на Plasmapp Co. (Южна Корея, медицинска електроника), с панел, председателстван от Willem Bulthuis, Corporate Ventures Advisory – 28 октомври, 8:00 AM (CEST), с регистрация до 26 октомври,
  • Build-to-sell (Създаден, за да бъде продаден) – посветен на Paul Atherton (Обединено кралство, сериен технологичен предприемач) с панел, председателстван от Juergen Graner, Globalator – 18 ноември, 17:00 PM (CET), с регистрация до 16 ноември.

Всяко от събитията има отделна регистрация.

За повече информация и безплатна регистрация: epo.org/business-forum

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.