Bulgaria
Search
Close this search box.

Услуги

Достъп до пазари

SingleMarketEU

Когато разширявате бизнеса си в друга страна, имате нужда от компетентни и надеждни партньори. Enterprise Europe Network Ви помага да ги намерите.

 

Нашата база данни съдържа хиляди фирмени профили от над 60 страни в Европа и по света. Мрежата организира и двустранни бизнес срещи (B2B) с потенциални партньори в рамките на големи панаири и изложения.

С десетки нови бизнес профили, добавяни всяка седмица, нашата база данни за бизнес сътрудничество е една от най-големите в света.

Когато се свържете с нас, можем да изготвим Вашия фирмен профил или да заявим Ваш интерес към потенциален чуждестранен партньор от базата. По този начин съдействаме за първоначалните контакти с организации, подходящи за интернационализацията на Вашия бизнес.

Мрежата също така организира B2B срещи из цяла Европа и по света, където можете лично да преговаряте с потенциални партньори по предварително уговорен график на срещите. Тези събития често се провеждат по време на международни панаири и изложения, което помага при оптимизиране на разходите за пътуване и настаняване. От началото на пандемията COVID-19 събитията все по-често се организират виртуално или хибридно. Това осигурява възможност за допълнително оптимизиране на разходите.

Дали ще намерите нови бизнес партньори чрез нашата база данни или по време на събитие, ние ще Ви съдействаме при първоначалните контакти или на по-късни етапи при сключване на сделката.

Посетете централния информационен портал на Мрежата, за да намерите подходящите за Вас чуждестранни партньори: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities  

 

Можете да участвате и в нашия конкурс „Иновативно предприятие на годината“ в категорията „Пазарно лидерство“, ако имате вече успешна иновация на международния пазар. Вижте как протичат двустранните бизнес срещи на мрежата в този кратък видеоклип, заснет по време на Световното медийно изложение IBC в Амстердам.

Достъп до финансиране

AccessToEUFinancing

Участието в научноизследователски или иновационен проект, финансиран от ЕС, е един чудесен начин да дадете тласък на конкурентоспособността на вашата компания.

Enterprise Europe Network съдейства да се възползвате от тази възможност. Нашите експерти ще Ви помогнат да определите Вашите потребности и потенциал и да се свържете с подходящите партньори за успешни проекти.

Enterprise Europe Network не финансира проекти, но може да Ви помогне да се включите в проектни предложения с европейско финансиране – по рамковите програми на ЕС, програмите за регионално сътрудничество, Европейския фонд за регионално развитие.

Какво Ви е необходимо за успешно включване в европейски проект? – Преди всичко убедителна идея и добър екип.

 

В Enterprise Europe Network, ние можем да:

 • оценим технологичния Ви потенциал и възможностите за финансиране;
 • помогнем да формулирате Вашата проектна идея;
 • намерим подходящите партньори;
 • подобрим уменията Ви за съставяне и управление на проекти;
 • помогнем да постигнете споразумения за сътрудничество.

Ние можем да Ви помогнем в оценката на финансовото състояние на Вашата фирма и откриване на подходящите източници за финансиране.

Финансирането от страна на инвеститорите може да бъде подпомогнато и от регионални, национални или европейски органи.

Консултирайте се с нашите експерти за това как можете да получите достъп до публични средства за научноизследователска и развойна дейност, иновации, инвестиции, консултантски услуги, заетост, обучение или експорт.

Ние можем да Ви съдействаме и с информация за специфичните възможности за финансиране, предоставяни на старт-ъп предприятията – акселераторски програми, инкубатори, специални схеми, процедури и платформи за  финансиране на проекти и т.н.

Можете да участвате и в нашия конкурс „Иновативно предприятие на годината“ в категорията „Иновативно новостартирало предприятие“, ако сте старт-ъп и имате разработена иновация.

Нови технологии

Innovation

Ако имате нужда от определена технология или иновация, за да подпомогнете вашия бизнес, или се нуждаете от бизнес приложения за вашата технология, мрежата може да ви помогне.

Ако имате собствена новаторска технология или продукт, ние ще Ви съдействаме тя да достигне до подходящите партньори.

Enterprise Europe Network разполага с най-голямата база данни в Европа за съвременни технологии и бизнес приложения, съдържаща хиляди обяви и обновяваща се регулярно. Експертите на мрежата могат да изготвят Ваш индивидуален профил за търсена или предлагана технология, който да се разпространи чрез базата данни или да заяви Ваши интереси към вече публикувани профили, които са Ви заинтригували.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, нашите експерти ще Ви посетят на място, за да обсъдят с Вас възможностите за технологично развитие или за реализация на Вашата иновативна идея.

С Вашия технологичен профил можете да участвате в двустранните бизнес срещи (B2B) на мрежата в цяла Европа и по света, където лично да преговаряте с потенциални партньори по предварително уговорен график на срещите. Тези събития обикновено се организират по време на международни панаири и изложения, където новите технологии срещат бизнеса.

Можете да участвате със своята иновация и в нашия конкурс „Иновативно предприятие на годината“.

Дигитализация

Digitalisation

Искате да интегрирате дигитални технологии в своите бизнес процеси? Enterprise Europe Network помага със съвети как да го направите.

Ако искате да внедрите дигитално решение в своята дейност или да трансформирате своите бизнес процеси с помощта на дигитални технологии, ние можем да Ви помогнем:

 • да откриете необходимата Ви дигитална технология
 • или нужния Ви доставчик, който да разработи персонализирана дигитална технология, отговаряща в най-висока степен на Вашите потребности,
 • или да адаптира свои съществуващи решения в съответствие с тях.

Ако имате разработено дигитално решение и търсите партньори, на които да го предложите, ние можем да Ви предоставим информация за:

 • организации, които търсят подобни решения, за да ги интегрират в дейността си,
 • както и за брокерски събития, посветени на дигитализацията, където можете да срещнете търсените партньори.

Ако Вашето дигитално решение не е разработено до пазарен вид и имате нужда от партньори и финансиране, за да финализирате развойния процес, то ние можем да Ви:

 • предоставим информация за възможности за финансиране на изследователски и развойни проекти, които да Ви подпомогнат в тази посока,
 • съдействаме да откриете други организации, които търсят партньори за съвместно кандидатстване по проекти, за да разработите заедно проектното си предложение.

Можете да участвате и в нашия конкурс „Иновативно предприятие на годината“ в категориите „Дигитална трансформация“ и „Иновация в креативните индустрии“, ако имате разработени иновации в тези области.

Устойчиво развитие

Sustainability

Искате да откриете подходящи възможности за финансиране на зелените иновации и да развиете устойчив бизнес модел? Enterprise Europe Network помага да управлявате екологичните и социални аспекти на вашия бизнес.

Можем да Ви съдействаме в области като:

 • ресурсна ефективност и технологични иновации
 • намаляване на въздействието на дейността Ви върху околната среда
 • намаляване на отпадъците и замърсяването
 • кръгова икономика – рециклиране на отпадъци и повторно използване на ресурси
 • специфика на възобновяемите източници на енергия
 • енергийна ефективност
 • внедряване на зелени технологии
 • предлагане на зелени продукти или услуги на потребителите.

Можем да Ви предоставим информация и подкрепа за:

 • намирането на партньори от чужбина за бизнес, изследователско и технологично сътрудничество в областта на екологосъобразното развитие на основата на нашата богата база данни,
 • участието Ви в информационни и брокерски събития, посветени на проблематиката на устойчивото развитие, за да научите за нови възможности за дейността Ви в тази област и да се срещнете с потенциални нови партньори,
 • достъпа до финансиране в еко иновации и зелено предприемачество, вкл. чрез участие в проекти, финансирани от ЕС,
 • износа на зелени решения на нови пазари,
 • технологичен трансфер в областта на зелените иновации.

Можете да участвате и в нашия конкурс Иновативно предприятие на годината в категориите „Зелена иновация“, „Качество на живот“ и „Социална иновация“, ако имате разработени иновации в тези области.