Bulgaria
Search
Close this search box.

Бизнес форуми “High-growth technology 2022”

Да се научим от глобалните лидери как да използваме интелектуалната собственост,

за да постигнем растеж на високо технологичните бизнеси

Онлайн форумите са организирани от Европейското патентно ведомство и Licensing Executives Society International и са особено подходящи за малки и средни предприятия и старт-ъпи, и по-конкретно за техните управленци и професионалисти в областта на интелектуалната собственост, както и за иновационната екосистема, в която работят –  инвеститори на рисков капитал, изследователи, консултанти. Тяхната цел е представяне на стратегиите за интелектуална собственост на конкретни иновативни предприятия.

Форумите са основани на представянето на реални случаи от практиката и са с продължителност от 1 час + още 1 час за среща с говорителите (по желание). В рамките на форумите експертни панели ще анализират успешните истории, за да разкрият как интелектуалните активи са подкрепили бизнеса и да предложат идеи с практическо приложение. Темите и датите на форумите са, както следва:

  • Growth-financing (Финансиране на растежа) – посветен на Allesio Lorusso, основател на Roboze (Италия, 3D принтиране), с панел, председателстван от Willem Bulthuis, Corporate Ventures Advisory (Германия) – 15 март, 17:00 (CET), с регистрация до 14 март. Повече информация за програмата и ораторите и формата за регистрация можете да откриете тук.
  • Build-to-sell (Създаден, за да бъде продаден) – посветен на Deeanne Akerson, съосновател на Kindred Bravely (САЩ, търговия на дребно) с панел, председателстван от Juergen Graner, Globalator (САЩ) – 24 март, 17:00 (CET), с регистрация до 23 март. Повече информация за програмата и ораторите и формата за регистрация можете да откриете тук.

Всяко от събитията e с отделна регистрация.

Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.

Работен език – английски.

Организаторите планират още форуми в различни тематични области (лицензиране, отворени иновации) тази година.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.