Bulgaria
Search
Close this search box.

Бизнес форуми “High-growth technology 2023”

Да се научим от глобалните лидери как да използваме интелектуалната собственост,

за да постигнем растеж на високо технологичните бизнеси

Онлайн форумите са организирани от Европейското патентно ведомство и Licensing Executives Society International и са особено подходящи за малки и средни предприятия, и по-конкретно за техните управленци и професионалисти в областта на интелектуалната собственост, както и за техните инвеститори. Целта на форумите тази година е представяне на ролята на интелектуалната собственост за подобряване на резултатите на бизнеса и значението на стратегиите за интелектуална собственост за привличането на инвеститори и повишаване на стойността на предприятията.

Форумите са основани на представянето на реални случаи от практиката на конкретни иновативни предприятия от страна на управленците на съответните технологични компании и са с продължителност от 1 час + още 1 час за среща с говорителите (по желание). В рамките на форумите експертни панели ще анализират успешните истории, за да разкрият как интелектуалните активи са подкрепили бизнеса и да предложат на всички заинтересовани подходящи идеи с практическо приложение. Темите и датите на форумите са, както следва:

  • Growth-financing (Финансиране на растежа) – посветен на Eugene Shteyn, стратег в областта на интелектуалната собственост, изобретател и предприемач, с панел, председателстван от Willem Bulthuis, Corporate Ventures Advisory – 16 март, 17:00 (CET), с предварителна регистрация. Повече информация за програмата и ораторите и формата за регистрация можете да откриете тук.
  • Build-to-sell(Създаден, за да бъде продаден) – посветен на Ghassan Kassab, основател на 3DT Holdings & California Medical, с панел, председателстван от Juergen Graner, Globalator – 29 юни, 17:00 (CEST), с предварителна регистрация. Повече информация за програмата и ораторите и формата за регистрация можете да откриете тук.
  • IP strategy and management (Стратегия и управление в областта на интелектуалната собственост) – посветен на Thomas Nieraad, съосновател на Connect One Digital, с панел, председателстван от Alexander Wurzer, CEIPI – 30 ноември, 10:00 (СЕТ) с предварителна регистрация. Повече информация за програмата и ораторите и формата за регистрация можете да откриете тук.

Всяко от събитията e с отделна регистрация.

Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.

Работен език – английски.

За повече информация, както и за да можете да изгледате записите на предишните форуми, вижте тук.