Bulgaria
Search
Close this search box.

Експертна дискусия за развитието на вятърната енергия в Североизточна България

В рамките на проект, насърчаващ справедливото развитие на вятърната енергия в Североизточна България, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира дискусионни с цел е набелязването и развитието на справедливи и ефективни управленски практики, както и тестването на тяхната приложимост и възприятие от гражданите. Първото издание на „Лаборатория за „вятърни“ идеи“ се проведе на 13 юни 2023 г.

Експерти от компании, общини, енергийни агенции, МОСВ, други министерства и браншови организации обсъдиха изграждане на споделена рамка относно справедливо развитие на вятърната енергия в Североизточна България, макар че решенията изискват национална рамка. Сред основните изводи от дискусията бяха, че публичните бази данни и европейските карти трябва да бъдат анализирани от националните и регионални власти с ключово участие от страна на МОСВ и РИОСВ. Те са с ключова роля при идентифициране на подходящи зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници. Наличните държавни данни да бъдат допълнени с данни от неправителствения сектор и БАН. На тази база да се направи методология за оценка на риска, вместо да се използват чуждестранни модели, които са създадени за различни условия и биоразнообразие. Нужни са и правила за дефиниране зони за ускорено внедряване на ВЕИ. Според участниците в дискусията ролята на замесените министерства е ключова не само на стратегическо, но и на оперативно ниво, за да има успех политиката на насърчаване на вятърната енергия.

Проектът по програма „Хоризонт Европа“ Справедливо и ефективно управление за ускоряване развитието на вятърната енергия (JustWind4All) се изпълнява от 12 европейски партньори, ръководени от Нидерландския изследователски институт за преходи (Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT)). Основната цел на проекта е да подпомогне развитието и управлението на вятърната енергия по нов справедлив и ефективен начин. Той адресира 4 ключови предизвикателства, свързани с ефективното и справедливо управление на вятърната енергия:

  • Пропуски в знанията;
  • Справедливо управление;
  • Неподходящи политически рамки;
  • Нови ресурси.

Снимка: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“