Bulgaria
Search
Close this search box.

“Get Ready for Japan” – виртуално обучение за японската бизнес култура, с възможност за двустранни срещи

Благодарение на програмата Get Ready for Japan, от 1987 г. насам повече от 600 европейски фирми се възползваха от знанията и конкретните средства, необходими им за да подходят по-правилно към японския пазар.

Двуседмичната програма на обучението предлага на мениджърите от ЕС уникалната възможност да опознаят в реална обстановка и да разберат културните и икономическите елементи, които очертават и обясняват технологичните и бизнес постижения на Япония. Тя е фокусирана върху бизнес управлението и се състои от комбинация от лекции, запознаване с конкретни случаи, ролеви игри за водене на преговори с японски мениджъри и виртуални посещения на фирми.

Цели на обучението:

  • участниците да разберат по-добре японските бизнес среда, бизнес практики и стил на общуване с цел да открият начини да правят успешен бизнес чрез установяване на партньорски отношения;
  • участниците да се запознаят с процеса на вземане на решения в японските фирми и да разберат в по-висока степен тяхната йерархия и стила на преговорите, които водят;
  • участниците да получат възможността да подобрят отношенията си със свои настоящи японски клиенти и да улеснят контактите си с бъдещи такива по време на индивидуалните си срещи с фирми – чрез онлайн брокерско събитие.

Профил на участниците:

  • представители на старт-ъпи или малки и средни предприятия
  • с водеща роля при определянето и прилагането на политиките на своите фирми в отношенията им с Япония
  • или работещи за фирми, които възнамеряват да осъществяват доставки в полза на японски фирми
  • и които искат да научат повече за управленските практики и технологичното развитие на Япония.

Сесията на програмата тази година ще бъде виртуална за пръв път от нейното начало през 1987 г. и ще се състои през периода 16 – 27 май. Обучението ще бъде проведено на английски език.

В момента тече срокът за кандидатстване за програмата – до 24 март 2022 г.

За да бъде осигурено необходимото внимание на всеки от участниците, техният брой е ограничен до 14. Ще бъде направена селекция на основата на всички получени кандидатури.

Основният критерий за подбор е свързан със стратегията на фирмата на участника по отношение на Япония.

Участието в програмата е безплатно, но изисква посещение на всички нейни онлайн елементи.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието, както и да подадете своята кандидатура: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.