Bulgaria
Search
Close this search box.

Хибриден семинар „Възможности за финансиране на иновативни компании в земеделие и храни“

По време на хибридното събитие потенциалните кандидати за финансиране по програмата на European Innovation Council (EIC) могат да научат, какви възможности и отворени конкурси има, както и как да кандидатстват за тях – критерии за допустимост и срокове за кандидатстване. Говорители ще са Ivan Stefanic, ръководител на програмата на EIC за „Технологии на хранителните вериги и нови устойчиви храни“ и Michos Konstantinos от EISMEA E.03 Accelerator.

Събитието също така ще даде възможност да се обсъдят предизвикателствата, пред които се изправят земеделието и  доставките на храни.

Потенциалните кандидати за финансиране през EIC могат да бъдат единични малки и средни предприятия (МСП) и стартъп компании от държави-членки на ЕС или асоциирани страни към Horizon Europe, които са фокусирани върху агро-хранителни продукти, технологии или иновации с висок риск за инвестиции и с голям потенциал за глобален растеж.

Семинарът ще бъде организиран като хибридно събитие на 5 юли 2022 г. в 17:00 CET

Мястото е Sicindustria – Via XX Settembre 64 – Palermo, а линкът за онлайн участие е предоставен във формуляра за регистрация.

Всички участници трябва да попълнят формуляра за регистрация и да изберат тип участие – с присъствие или онлайн. Работният език е английски.

Семинарът се организира съвместно от EIC и Enterprise Europe Network (Секторна група AgriFood), под егидата на EISMEA / EC и с подкрепата на Тематична група Access to Finance.

За допълнителна информация и при интерес за участие:

denitsa.marinova(at)online.bg