Bulgaria
Search
Close this search box.

Хибридно брокерско събитие “Innovation Digital Science Tech Hub 2021”

АРК Консултинг има удоволствието да ВИ ПОКАНИ в В2В-събитието на 25-28 август 2021 г., чиято цел е да събере на едно място, физически и виртуално, старт-ъпи, учени и клъстери, и професионалисти от областта на бизнеса, технологиите и политиката от целия свят, за да установят нови контакти с цел благоприятстване на бъдещо изследователско и индустриално сътрудничество и укрепване на иновационната екосистема.

Събитието е организирано в рамките на Международната конференция NANO-2021. То осигурява възможност на участниците да:

 • представят своите научни и иновационни резултати, ноу-хау и иновативни технологии
 • открият нови технологични решения за своите проблеми
 • срещнат потенциални бизнес партньори
 • открият партньори за съвместно участие в европейски изследователски и развойни проекти
 • установят международни контакти.

В рамките на събитието ще бъдат организирани срещи между купувачи и продавачи. Участници ще бъдат учени и изследователи, иноватори и изобретатели, инженери, производители на водещи иновативни технологии, основатели на старт-ъп и спин-оф компании, представители на малки и средни предприятия и потребители, заинтересовани от иновативни технологии, акселератори, представители на инвестиционни институции и министерства, експерти в областта на икономиката и консултанти по интелектуална собственост. Събитието ще им осигури достъп до технологична експертиза и нови бизнес канали, както и възможност за международно сътрудничество и увеличаване на износа и вноса на основата на привличане на нови клиенти.

Събитието ще осигури участие на представители на различни високотехнологични области с цел обмен на информация за инженерни решения и дигитални технологии. Тематичните области на събитието за 2021 г. са:

 • нанотехнологии
 • роботика
 • изкуствен интелект, неутронни мрежи и обработка на информацията
 • програмиране и обработка на големи бази данни
 • виртуална реалност
 • невронни мрежи.

Срещите ще се фокусират върху решения, приложения и опит в областта на природните науки, електрониката, новите материали и технологии, околната среда, физиката, химията и биохимията.

Сред целите на събитието е и стимулирането на сътрудничеството между академичната общност и индустрията за укрепване на връзките между тях и засилване на трансфера на технологии от науката към бизнеса и особено към малките и средни предприятия, за да бъдат улеснени те в разширяването на иновационния си потенциал и участието си в проекти за международно сътрудничество.

Участието в В2В-събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието: https://innovations2021.b2match.io/