Bulgaria
Search
Close this search box.

Хибридно брокерско събитие “Sustainable Business Performance” в рамките на „Transylvanian Clusters International Week“

АРК Консултинг има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в събитието, което ще се състои на 22 юни 2022 г. в Клуж-Напока, Румъния, както и онлайн. Неговата цел е да подпомогне предприятията да станат по-конкурентоспособни като това е съчетано и с устойчиво развитие на икономиката. Събитието е част от Международната седмица на клъстерите в Трансилвания – 17-24.06.2022 г., която ще предложи възможности за двустранни В2В, В2С и С2С срещи, неформално общуване, иновационен лагер, кръгли маси, посещения на предприятия, презентации на изследователи и практически ориентирани семинари, фокусирани върху развитието на малките и средни предприятия, предприемачите, учените и иноваторите, работещи в областта на устойчивия растеж. Инициативата е насочена към всички организации, заинтересовани от дигитализацията, междусекторното сътрудничество, подкрепата за иновации, създаването на нови предприятия и разширяването на техните възможности на международно ниво.

Най-голямото междусекторно събитие в Югоизточна Европа ще събере заедно участници от цял свят – Европа, Азия, Северна Америка. То ще привлече представители на фирми, институции, старт-ъпи и клъстери, заинтересовани от прилагането на иновативни идеи и технологии, създаването на нови партньорства и реализирането на бизнес сътрудничество в някоя от следните области:

  • информационни и комуникационни технологии,
  • креативни индустрии,
  • енергетика,
  • селско стопанство и хранително-вкусова промишленост,
  • производство на мебели,
  • е-здравеопазване,
  • нови материали
  • и свързаните с тях индустрии,

както и от други отрасли.

Участието в брокерското събитие е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация.

Планирането на срещите ще започне на 01.06.2022 г.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието: https://events.transylvanianclusters.ro/en/#about