Bulgaria
Search
Close this search box.

Информационно онлайн-събитие на Европейския институт за иновации и технологии за среща с българската общност в областта на суровините и материалите

Бъдещото икономическо развитие и благосъстоянието на гражданите на Източна и Югоизточна Европа все повече зависят от по-високата конкурентоспособност. Реализирането на икономическия потенциал на региона изисква цялостен политически подход, ориентиран към растежа. Тъй като регионът се състои от страни със сериозно минералогично богатство, е логично да се приеме, че ролята на суровините и материалите  от гледна точка на конкурентоспособността и растежа на тези страни е съществена.

 Целта на събитието е да информира, стимулира и ангажира професионалистите от екосистемата в дискусия за техните перспективи в Европейския институт за иновации и технологии, най-голямата иновационна общност в областта в света. Амбицията на института е суровините и материалите да се превърнат в основна сила на Европа чрез подкрепата на образованието и иновационното предприемачество.

В рамките на събитието Регионалният център в Леобен, Австрия, отговарящ за Източна и Югоизточна Европа и Регионалният център в Гърция, с дейност, свързана с Балканите и Кипър, ще представят иновационната общност на Европейския институт за иновации и технологии в областта на суровините и материалите, както и възможностите за финансиране, предлагани от института. Двата регионални центъра обединяват усилия, за да представят на българската общност в областта на суровините и материалите съществуващите възможности, за да дискутират с нея предизвикателствата, пред които е изправена, и да подпомогнат създаването на полезни контакти.

Иновационната общност на Европейския институт за иновации и технологии в областта на суровините и материалите е една от неговите осем иновационни общности, чиято цел е да се повиши устойчивата конкурентоспособност на европейския сектор в областта на суровините и материалите чрез иновации, образование и предприемачество. Тази общност е най-големият консорциум в областта на суровините и материалите и свързва над 120 основни и асоциирани партньори и над 190 проектни участници от водещи фирми, университети и изследователски и технологични организации от повече от 20 страни на ЕС. Основната идея да се укрепи сектора на суровините и материалите на пан-европейско ниво е подкрепена от силното присъствие на 6 иновационни хъба и 8 регионални центъра, които работят в полза на междукултурното сътрудничество в Европа.

Поканата за участие е отворена за изследователи, организации и фирми от България, работещи в областта на суровините и материалите.

Събитието ще се състои на 27 май, 10-12 ч. Работният език е английски.

То е подкрепено от Българската минно-геоложка камара, нестопанската организация, създадена през 1991 г., за да представлява предприятията в областта на минното дело и свързаните с него дейности и услуги.

Тук е адресът за регистрация и повече информация.