Bulgaria
Search
Close this search box.

Инициативата EENergy предоставя 9 млн. евро за подобряване на енергийната ефективност на малките и средни предприятия в Европа

На 1 февруари предстои отваряне на процедура за предоставяне на грантове до 10 000 евро (100% финансиране) на МСП за подобряване на общите им енергийни разходи с най-малко 5%

Това може да бъде реализирано посредством нови процеси и бизнес модели, процедури или инвестиции във ВЕИ, сгради или производствени линии.

Кандидатите трябва да отговарят на определението на ЕС за МСП (предимно независими, ориентирани към печалба, до 250 служители на основен трудов договор, <50 млн. евро год. оборот, <43 млн. евро общ баланс), да са създадени преди 1 януари 2023 г. и да функционират към момента на кандидатстване.

 

Нуждае ли се Вашето предприятие от подкрепа в областта на енергийната ефективност?

Ако желаете да подобрите своята енергийна ефективност чрез финансовата безвъзмездна помощ от EENergy, свържете се с организация-домакин на мрежата Enterprise Europe Network.