Bulgaria
Search
Close this search box.

Награда на ЕС за жени иноватори

По случай 8 март е отворено кандидатстването за деветото издание на конкурса. Наградата ознаменува вдъхновяващите жени лидери, признавайки ролята на жените предприемачи, които стоят зад иновации, променящи правилата на играта на пазара и зад създаването на иновативни компании в и извън Европа. С нея Европейската комисия цели да повиши информираността за нуждата от повече жени иноватори, от предоставяне на още възможности на жените в Европа в областта на научните изследвания и иновациите и да осигури на тези жени видимостта, която те заслужават.

Наградата ще бъде връчена на най-вдъхновяващите жени предприемачи от ЕС и страните, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, основали успешна компания и реализирали иновация на пазара. Категориите на наградата са две:

  • „Жени иноватори“ – три награди от по 100 000 евро ще бъдат връчени на най-талантливите жени иноватори от ЕС и асоциираните страни,
  • „Изгряващи иноватори“ – три награди от по 50 000 евро ще бъдат връчват на най-обещаващите млади иноватори на възраст до 35 години.

Условия за участие в надпреварата – кандидатът трябва:

  • да бъде жена, която
  • живее в ЕС или страна, асоциирана към „Хоризонт Европа“, и
  • е основала иновативно предприятие, регистрирано не повече от 2 години преди годината на конкретното издание на надпреварата.

Участниците в конкурса могат да кандидатстват само в една категория  и ще бъдат оценявани на основата на три критерия:

  • радикален характер на иновацията – предприятието основано от кандидатстващия предлага истински иновативен продукт или услуга на пазара на ЕС,
  • въздействие на иновацията – продуктът или услугата отговарят на специфична социална потребност или предизвикателство, със съществени ползи за хората и/или планетата,
  • вдъхновяващ ефект на иновацията – кандидатът е изиграл главната роля за успеха на предприятието и е модел за подражание за други жени.

Крайният срок за кандидатстване е 18 август 2022 г., 17.00 ч. (СЕТ)

За повече информация и кандидатстване: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.