Bulgaria
Search
Close this search box.

Очаквайте първи резултати от проекта „Скрити иновации“ на 23 ноември

На 23-24 ноември в рамките на Юбилейната конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет, екип на проекта „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ ще представи анализ на първите данни по проекта. На 23 ноември проф.Теодора Георгиева, старши експерт към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и доц. Даниела Георгиева от Международно висше бизнес училище ще коментират нормативната база, административните пречки, причините защо фирмите пропускат да декларират своята иновативна дейност.
Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7,833 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на МСП, и да предложи на държавните органи мерки за решаването на този проблем. Проектът е финансиран по Схема за малки инициативи по Тематичен приоритет No 1: „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021“.

Проектът продължава 6 месеца и в рамките на изследването се проучват нагласите и възможностите за разрешаване на проблема с неподаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети.

Виртуалната конференция се провежда на български, английски и френски език. Регистрацията е онлайн и задължителна. Вижте програмата на събитието!