Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворена процедура за кандидатстване в акселераторската програма “E+ Mobility”

Програмата е една от седемте тематични области на акселератора на Европейския институт за иновации и технологии в областта на градската мобилност, финансирани от ЕС. Нейният специфичен фокус е свързан с мобилността и енергията, микро мобилността и споделената мобилност. Целта на програмата е да подпомогне старт-ъп предприятията с решения в тези области в тяхното развитие, като им осигурява финансова подкрепа и персонализирано менторство, за да предлагат своите иновации на пазара, с оглед създаване на по-здравословна и социална среда в градовете.

Критерии за кандидатсване:

 • разработено решение, готово за пазара, за предпочитане с ниво на технологична готовност TRL 4-7;
 • на екип от поне двама служители на пълно работно време, независимо дали работят срещу възнаграждение или не;
 • като решението трябва да попада в обхвата на програмата – енергия, микро мобилност и споделена мобилност;
 • предприятието трябва да бъде с произход от ЕС или страна, асоциирана към програмата „Хоризонт Европа“;
 • неговите основатели и служители трябва да притежават повече от 50% от дяловете в собствеността;
 • не повече от 10% от дяловете трябва да бъдат притежавани от лица от държави, извън посочените по-горе.

Програмата ще предложи на старт-ъп предприятията подкрепа по следните начини:

 • чрез сесии за обучение и бизнес, и технологично менторство,
 • чрез осигуряване на достъп до действащи лаборатории и представители на управлението на различни градове,
 • чрез осигуряване на достъп до други компании, за да бъдат оценени техните специфични нужди, към които съответно да бъдат приспособени собствените решения,
 • чрез осигуряване на видимост сред подходящи заинтересовани страни и общността на програмата, свързана с градската мобилност;
 • чрез осигуряване на достъп до инвестиционните инициативи и финансовите инструменти на програмата.

Срокът за кандидатстване е 21 април 2023 г.

Повече информация за програмата и кандидатстването можете да откриете тук.