Bulgaria
Search
Close this search box.

Участвайте в Академия „Иновации в агробизнеса“ – 13-17 март 2023 г.

Академия „Иновации в агробизнеса“ събира новатори в агросектора и в хранително-вкусовата промишленост

На 13-17 март 2023 г. в Литературен клуб „Перото“ към Националния дворец на културата в гр. София ще се състои Академия „Иновации в агробизнеса“ – Agribusiness – съвместна инициатива на Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Enterprise Europe Network – България, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Клийнтех България, Професионална асоциация по роботика и автоматизация (PARA), AI Bulgaria, Health and LifeScience Cluster, SpinOFF Bulgaria.

На 13-14 март ще се проведе обучение за одитори на системи за управление по темите „Безопасност на храните съгласно изискванията на ISO 22000:2018“ и „Указания за одит на системи за управление съгласно ISO 19011:2018“, с лектор Николинка Илинкина, одитор и обучител по качество и безопасност на храните. (вижте поканата за обучението и условията за участие на сайта на събитието и в приложените брошури)

На 15 март предстои целодневен семинар на Клийнтех за стартиращи компании в сферата на агрохранителните технологии и био- и кръговата икономика. Вход – свободен.

На 16 март 2023 г. в 10.00 часа ще се открие изложение на фирми, които представят иновативни разработки с приложение в селското стопанство и индустриите от агрохранителната верига. Очакваме ви на събитието „Технологии в бара“ на 16 март от 18,30 ч. Вход – свободен.

Изложението ще продължи до 16 часа на 17 март. Ще се радваме да Ви приветстваме сред изложителите, като ще получите отстъпка от цената на обучението за вътрешни одитори на 13-14 март. Срок за регистрация за участие в изложението – 6 март. Специално предложение за членове на Enterprises Europe Network – България – 500 лв без ДДС за 16-17 март. Вход за изложението – свободен. За подробности, моля пишете на tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg.

Академията ще включи още поредица от медийни събития, нетуъркинг пространства, дегустации на вино, фирмени презентации, работа по водещи за страната проекти в областта на кръговата икономика и биоикономиката, уъркшопи със стартиращи бизнеси от индустриите на агро-хранителната верига, джаз вечери (вижте програмата на съпъстващите събития онлайн).

Медийни партньори: БНТ – „Иновативно“, БНР – Радио София, сп.Икономика, 3-e news.bgeconomy.bgprofit.bg, ESGnews.bg и др.

Обучения в рамките на Академия „Иновации в агробизнеса“ за вътрешни одитори на системи за управление по темите „Безопасност на храните съгласно изискванията на ISO 22000:2018“ и „Указания за одит на системи за управление съгласно ISO 19011:2018“, с лектор Николинка Илинкина, одитор и обучител по качество и безопасност на храните

Обучението ще се състои в Национален дворец на културата, Литературен клуб „Перото“, София, на 13 – 14 март 2023 г., от 09.00 до 17.00 часа.

Стандарт ISO 22000 съдържа изисквания за системи за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организациите трябва да демонстрират способността си да контролират рисковете за храните с цел постоянно да предоставят безопасни крайни продукти, които да покриват изискванията както на потребителите, така и на приложимото законодателство.

Стандарт ISO 19011 предлага принципи и множество указания, насочващи към добри практики за одитиране на Системи за управление с цел оценка и последващо подобряване на внедрената  система за управление.

Курсът представя:

  • основни принципи и практически насоки относно разработване, внедряване и поддържане на системата за управление на безопасността на храните;
  • методи на одитиране и документиране на резултатите от одит, и последваща оценка на съответствието спрямо стандарта.
  • практически модули с дискусии и тълкуване на клаузи от стандарта; обучителни казуси, свързани с пресъздаване на одит ситуации, с цел придобиване на умения за действие по време на провеждане на одити и документиране на резултатите от одит.

Резултати и ползи:

  • Познаване на представените стандарти
  • Развиване на умения по разработване и прилагането им в дадена организация.

Такса 300 лв.* Представители на фирми, част от мрежата на EEN – България, ползват отстъпка от цената от 100 лв. с основание при плащането EEN. Краен срок за записване – 10 март 2023 г.

При успешно представяне на изпитния тест, участниците получават Сертификат за вътрешен одитор, който им дава правомощия, свързани с всички дейности по планиране, провеждане и последващо документиране на резултатите от одитите на организациите, в които работят.

За контакти:

Теодора Георгиева, 0886 102366, tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg