Bulgaria
Search
Close this search box.

Уебинари, посветени на интелектуалната собственост и технологичния трансфер, ще бъдат проведени през последната седмица на месец март

Събитията, които ще се състоят онлайн съответно на 26 и 28 март 2024 г., са организирани от Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост (European IP Helpdesk).

Интелектуалната собственост играе ключова роля за стимулирането на иновациите и улесняването на растежа на предприятията. Тя служи като катализатор за генериране на приходи от инвестициите, увеличаване на разпознаваемостта на марките и експанзия на организациите. Малките и средни предприятия могат да използват интелектуалната собственост за да повишат своята производителност и да генерират приходи от лицензионни договори. Уебинарът „Значение на интелектуалната собственост за малките и средни предприятия“, който ще бъде проведен на 26 март 2024 г. (11.30-13.00 ч.), ще даде информация за основните въпроси, свързани с интелектуалната собственост, както и за обичайните проблеми в тази област, които предприятията могат да срещнат в своята ежедневна дейност.

За повече информация за уебинара и участие в него е необходима предварителна регистрация тук.

Технологичният трансфер е сложен процес, с който се ангажират редица заинтересовани страни и който надхвърля научните и технологични аспекти на обмена на информация и е свързан с редица други фактори на влияние. И макар че високото качество на изследователските резултати е основна предпоставка за него, то само по себе си не е достатъчно условие за осигуряването на успеха му. Други ключови съображения са ефективното управление на интелектуалната собственост и вземането предвид на специфичните въпроси, свързани с нея. Уебинарът „Технологичен трансфер“, който ще бъде проведен на 28 март 2024 г. (11.30-13.00 ч.), ще представи най-важните елементи и принципи в областите на управлението на знанието и технологичния трансфер.

За повече информация за уебинара и участие в него е необходима предварителна регистрация тук.