Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално брокерско събитие „Дигитална трансформация на синята икономика“

С влиянието на пандемията, единственият начин да се осигури устойчивост на бизнеса е преосмислянето на неговата дейност, на ролята на контактите и запълването на празнините с помощта на технологиите. Повечето предприятия и сектори, независимо от степента на своята активност в тази посока, преживяват интензивна дигитална трансформация.

Днес дигиталният преход е ключов за просперитета и устойчивостта на Европа повече от когато и да било. Затова всички ние трябва да използваме всяка възможност за обмен на идеи, добри практики и научени уроци.

Желаете ли да демонстрирате своите дигитални иновации в областта на синята икономика?

Или бихте искали да създадете нови международни  бизнес възможности и да изградите търговски, технологични или изследователски партньорства чрез трансгранични контакти и сътрудничество?

АРК Консултинг има удоволствието да ВИ ПОКАНИ за онлайн участие в В2В-събитието на 25 март 2021 г., като част от EU Industry days 2021. В събитието могат да се включат участници от цял свят, за да обсъдят заедно предизвикателствата в дигиталната среда, потенциала за дигитализация на синята икономика, сътрудничеството с ИКТ- сектора, както и:

 • бъдещето на индустриите на ЕС в дигитална среда
 • ползите от дигитализацията за синята икономика
 • бизнес възможностите за ИКТ-сектора в синята икономика
 • важните за малките и средни предприятия дигитални умения

Събитието предлага на малките и средни предприятия, старт-ъпите, големите фирми, изследователските организации, управленците и представителите на публичната власт уникална възможност да открият и срещнат потенциални международни партньори и да започнат желаното сътрудничество – бизнес, изследователско или технологично.

Комбинацията от лекции, семинар и двустранни срещи ще осигурят на участниците важна информация както за синята икономика, така и за ИКТ-сектора.

Основни теми:

 • морски ресурси
 • морски и крайбрежен туризъм
 • корабостроене
 • морски транспорт
 • трансфер на информация и данни, интернет на нещата
 • изкуствен интелект
 • други теми, свързани със синята икономика и ИКТ-сектора

Участието в конференцията и В2В-срещите е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ на платформата на събитието, попълване на профил и описание на предлаганите услуги, експертиза и т.н.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.

На този адрес можете да откриете и допълнително информация за събитието: https://bluedigitalize.b2match.io/