Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално брокерско събитие за проектната процедура по European Green Deal на Хоризонт 2020

АРК Консултинг има удоволствието да ви отправи покана за участие в брокерското събитие на 13-14 октомври 2020 г., на което е съорганизатор. Събитието е виртуално, участието е онлайн.

Събитието ще представи процедурата за проектни предложения, включително очакванията на Европейската комисия, чийто представител ще участва в него, наред с националните контактни точки във всички области на зелената сделка, като ще предостави и възможност за контакти с потенциални международни партньори за кандидатстване – изследователски организации и иноватори.

Основните теми на събитието са:

  • чиста енергия
  • енергийни и ресурсно ефективни сгради
  • кръгова икономика
  • междусекторни климатични предизвикателства
  • устойчива и умна мобилност
  • стратегия „Ферма-вилица“
  • възстановяване на биоразнообразието и услуги за екосистемите
  • нулево замърсяване и нетоксична околна среда

и други.

Участието в събитието е безплатно.

Регистрацията е до 2 октомври на адрес https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io, на който можете да откриете и допълнително информация за В2В събитието.

Моля при регистрация да посочите АРК Консултинг като свой Support office. При необходимост от съдействие можете да се обърнете към Фани Колева, fanny.koleva(at)online.bg.