Bulgaria
Search
Close this search box.

Суперкомпютърът „Discoverer“ в Sofia Tech Park набира проекти до 31 декември 2021 г.

Научни екипи и представители на бизнеса от България и Европа могат да подават проектни предложения за изчислителния ресурс на българския петаскейл суперкомпютър „Discoverer“ до 31 декември 2021 г. Той е част от мрежата на високопроизводителните машини на Европейския съюз – Европейското съвместно предприятие за високопроизводителни изчисления – EuroHPC JU. Желаещите да използват машината могат да внесат своите проектни предложения, които ще бъдат разгледани от специално сформирания за целта Постоянен Експертен Съвет от специалисти в областта на високопроизводителните изчисления, както и от съответните научни общности.

В първата фаза, до 31 декември 2021 г., могат да кандидатстват проекти, с цел определяне и оптимизиране на производителността на машината за конкретни научни или приложни задачи. На следващия етап, след 1 януари 2022 г., кандидатстването ще е с проекти, свързани с научни изследвания и технологично развитие, като процедурата ще бъде обявена публично както от българска страна, така и от страна на EuroHPC JU. Проектите ще бъдат разглеждани за съответствие с възможностите на машината и наличните ресурси, и ще бъдат одобрявани и класирани съгласно приоритетите и сроковете за изпълнение.

Капацитетът на компютърната система в България ще бъде допълнен от още 4 петаскейл суперкомпютъра, част от мрежата EuroHPC JU, които ще бъдат позиционирани в Люксембург, Словения, Чехия, Португалия, както и от 3 pre-exascale суперкомпютъра от следващо поколение във Финландия, Италия и Испания. Главната цел на европейската мрежа на суперкомпютрите е да бъде насърчена научната дейност с приложение в индустрията и да бъдат създадени благоприятни условия за развитието на още по-добра и конкурентна европейска икономика.

 

Това стана ясно по време на пресконференция по повод официалното въвеждане в експлоатация на „Discoverer“, която се проведе в София Тех Парк на 21 октомври 2021 г. В събитието участваха еврокомисарят с ресор „Иновации, изследвания, култура, образование и младеж“ Мария Габриел, изпълнителният директор на EuroHPC JU Андерс Дам Йенсен, зам.-министърът на икономиката Красимир Киряков, министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, зам.- кметът на София Дончо Барбалов, главният технологичен директор на компанията „Атос“ в областта на HPC Жан Пиер-Панциера, представители на бизнес организации и компании от ИКТ сектора, на смесени търговски камари в България и други.

„Амбицията на българския екип е да създаде условия за използването на „Discoverer“ не само за научни изследвания, а и  като платформа за използването му от бизнеса като услуга (HPCaS). В съвременния и обозрим свят с най-висока стойност са данните, а способността ни да подготвяме, обработваме и анализираме различни класове данни, е ключ към конкурентоспособност. Не по-маловажна задача е интегрирането на „Discoverer“ в системата на националната научна инфраструктура и съвместното и ефективно използване на инвестициите в Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност. Като част от европейското семейство на екипи и суперкомпютри, съм убеден, че ще бъдем значим инструмент за цифровата трансформация на българската индустрия и общество. В същото време оставаме отворени за съвместни изследвания и технологично развитие с европейските и регионалните партньори“, обясни председателят на Надзорния съвет на София Тех Парк и изпълнителен директор на „Петаскейл суперкомпютър България“ Петър Статев.

“С общи усилия днес позиционираме България силно на европейската и световна карта на високопроизводителните изчисления. Придобиването на суперкомпютъра е доказателство за реалния потенциал на България да бъде регионален цифров и иновационен лидер. „Discoverer“ задава бъдещи стратегически насоки за работа, за да направим така, че възможностите му да носят полза на България, на нейните таланти, стартиращи предприятия и индустрия”, заяви еврокомисарят с ресор „Иновации, изследвания, култура, образование и младеж“ Мария Габриел.

„Това начинание е единственият начин ние да бъдем модерна нация, която успява да създаде и внедри нови технологии, които комбинират знания от различни области. Ние трябва да интегрираме медицинските знания с големите данни, със суперкомпютрите, които са едно от средствата за това. Всичко това би било само хардуер, който ще струва скъпо и ще бъде безполезен, ако ние не подготвим съответните кадри. Тези научни инфраструктури, освен за икономиката, освен за науката, играят роля и затова да направим България отново едно от най-привлекателните места в Европа за живеене“, посочи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

„Щастлив съм да приветствам „Discoverer“ в нашето разрастващо се семейство от суперкомпютри – EuroHPC, благодарение на неуморната работа на екипа на София Тех Парк. „Discoverer“ е много важен етап за постигане на целта ни да направим Европа световен лидер в областта на високопроизводителните изчисления. „Discoverer“ значително ще увеличи изчислителната мощност, налична в момента в Европа. Той ще стимулира иновациите, изследванията и ще подкрепи цифровия суверенитет на Европа“, заяви по време на обръщението си Андерс Дам Йенсен, изпълнителен директор на EuroHPC JU.

„Това, което ние като държава и като общество трябва да постигнем, е именно изграждането на България като основен иновационен център и на Балканите, и в Югоизточна Европа“, заяви зам.-министърът на икономиката Красимир Киряков.

„Това е безспорен успех, с който България влиза, освен като първата страна на Балканския полуостров със суперкомпютър, и в клуба на първите 100 суперкомпютъра в света. Суперкомпютрите имат своята роля за хората, за бизнеса, естествено за науката. Те могат да помогнат и за работата на общините от гледна точка на анализи, на прогнозиране. Очаквам той да оправдае своето име Discoverer, много добри открития да бъдат реализирани тук, на наша територия на Столична община“, подчерта зам.-кметът на София Дончо Барбалов.

„С BullSequana XH2000, Atos предлага на пазара безкомпромисно, изключително гъвкаво хибридно компютърно решение, което ще помага за разрешаване на много текущи и бъдещи проблеми, стоящи пред човечеството. Суперкомпютърът ще постави България на челно място в Европа в областта на високопроизводителните изчисления. Изключително сме горди, че можем да предоставим такъв мощен ресурс на европейските изследователи“, коментира Жан-Пиер Панциера от „Aтос“.

 

Проф. Симеон Стоянов, директор „Бизнес развитие“ на „Петаскейл суперкомпютър България“, демонстрира примерни резултати от задания и разясни правилата и условията за достъп до „Discoverer“.

„Discoverer“ със своята изчислителна мощ от 4,5 петафлопа и върхова производителност 6 петафлопа е класиран след специализирани тестове на 91-во място в световната независима експертна класация на високопроизводителни машини – TOP 500. Машината е произведена и доставена от Atos, водещ европейски производител на високопроизводителни компютри и глобален лидер в дигиталната трансформация. Компютърът е базиран на мощната архитектура на Atos – BullSequana XH2000. Тя разполага с над 30 специализирани приложения, които й дават възможност да решава задачи в различни приложни области на науката. Включването на „Discoverer“ в класацията TOP 500 вече постави страната ни на световната карта на държавите с високо производителни изчислителни ресурси и е предпоставка за превръщането й в дигитален хъб в Югоизточна Европа.

Проектът за създаване на български суперкомпютър от мрежата на EuroHPC JU се изпълнява от Консорциум „Петаскейл Суперкомпютър България“ с участници „София Тех Парк“ АД, Асоциация „Национален център по компютърни приложения“ и Стратегически център за изкуствен интелект. Консорциумът обединява познанията на организациите – членове, както и над 15 години опит на български учени и инженери. Проектът се финансира от бюджетите на България и EuroHPC JU.

Основната цел на „Discoverer“ е да стимулира научни и приложни изследвания, базирани на използването на технологии за високо производително компютърно моделиране, оптимизация и симулация. Капацитетът на машината може да бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. Системата ще бъде оптимизирана да работи в множество научни области, като биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, биоинженерство, прогнозиране на времето, предизвестяване на природни бедствия и разработка на кризисни планове за тяхното   преодоляване, изготвяне на оптимални стратегии за борбата с климатичните промени и др.

 

Повече за „Discoverer“: https://sofiatech.bg/petascale-supercomputer/

Кандидатите могат да заявят ползване на машината на: https://sofiatech.bg/petascale-supercomputer/

Правила за достъп до „Discoverer“: https://sofiatech.bg/wp-content/uploads/2021/09/discoverer-access-policy.pdf

Контакти: discoverer@sofiatech.bg 

Повече за EuroHPC JU: https://eurohpc-ju.europa.eu/