За ЕЕН

Enterprise Europe Network (ЕЕN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места

 

 

Enterprise Europe Network (ЕЕN)

e най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз. Експертите помагат на МСП и да се реализират на международния пазар.

Научете повече

 

 

 

 

 

 

 

Ние разполагаме с мощни бази данни и средства за комуникация, с които да се свържем с всяка точка на мрежата близо до мястото на интерес за Вашия бизнес. Над 600 организации работят заедно в продължение на години, за да осигурят пълен обхват от бизнес услуги, които да са достъпни за Вас с едно обаждане.

Нашата мисия

e да съдействаме на малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие на единния пазар на Европейския съюз и извън него.

Вие търсите международни партньори, но не знаете откъде да започнете? Желаете да модернизирате дейността си, но нямате достъп до свежи идеи? Имате нужда от финансиране, но Ви трябват насоки за различните европейски и национални програми?

Ние сме тук

за да помогнем на Вашата компания да се възползва от единния пазар на ЕС, така както го правят големите играчи.

Можем да Ви помогнем в намирането на международни партньори за бизнес, нови технологии и финансиране от ЕС. Можем да Ви посъветваме и по разнообразни въпроси като защита на интелектуалната собственост, европейско законодателство, стандарти на ЕС, и др.

Опитни експерти предлагат

комбинирани информационни и консултантски услуги на езика на бизнеса за

Достъп до пазари

Достъп до финансиране

Нови технологии

Дигитализация

Устойчиво развитие

Мрежата

Подпомага

търсенето на международни бизнес и проектни партньори в над 60 държави

Съдейства

на предприемачите да излязат на световните пазари чрез организиране на брокерски събития и бизнес форуми

Търси

възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и бизнес проекти

Оказва

експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма Хоризонт Европа

Насърчава

пазарната реализация на иновациите

От 2008 г. до днес ние

Помогнахме на близо 3 млн. МСП

да иновират или да постигнат международен растеж

Съдействахме

на 280 000 МСП да осъществят

785 000 бизнес контакта

на брокерските събития на мрежата

Подкрепихме

20 000 МСП със съвети как да стъпят с иновациите си на пазара

Предоставихме

информация и обучение на

над 2 млн. МСП в областта на международния растеж

Спечелихме доверието

на 475 000 МСП, които получиха персонализирана консултантска помощ

Enterprise Europe Network (ЕЕN)

Нашите услуги са съобразени с МСП,

EEN се съфинансира чрез рамковите програми на ЕС за конкурентоспособност на малките и средни предприятия и за научни изследвания (Single Market Programme – COSME).

 

 

 

но също така са на разположение на всички други фирми, университети и изследователски центрове.

EEN стартира през 2008 г. като инициатива на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” на Европейската комисия. Организациите-членки включват камари на търговията и промишлеността, технологични центрове, научни институти, агенции за развитие и неправителствени организации. Повечето от тях са в контакт с местния бизнес от дълго време. Те знаят силните страни и потребностите на своите клиенти и познават ЕС. Като членове на EEN, тези организации са свързани с мощни бази данни за нови технологии и бизнес контакти, чрез които съдействат за намирането на различни партньори във всички страни на мрежата.

Посетете централния информационен портал на Мрежата, за да видите кои са чуждестранните ни партньори: https://een.ec.europa.eu/

В страната мрежата обединява 12 организации, локализирани в Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

Неин национален координатор е АРК Консултинг.