Bulgaria
Search
Close this search box.

EEN-България – с представяне на събитието ДНИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022 г. — БЪЛГАРИЯ.

Програмата на събитието беше посветена на новите програми на ЕС за финансиране за периода 2021-2027 г. като InvestEUЕвропейски съвет по иновациите и Програма за единния пазар. ДНИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022 г. беше насочено към финансовите институции, националните насърчителни банки, структурите и инкубаторите в подкрепа на бизнеса, и всички, желаещи да получат информация от първа ръка за тези инициативи.

По време на събитието експерти представиха новите програми на ЕС за финансиране и подкрепа, в рамките на няколко сесии, обхващащи различни аспекти на тези програми. Участниците имаха възможността да взаимодействат с лектори експерти и да задават въпроси по засегнатите теми.

В рамките на сесията, посветена на Програмата за единния пазар, г-жа Даниела Чонкова представи дейността на мрежата Enterprise Europe Network-България от позициите на организацията координатор за страната – АРК Консултинг. Г-н Деян Благоев, управляващ съдружник в ИТ компанията „Булбера“, съответно представи позицията на бизнеса като потребител на услугите на Enterprise Europe Network-България.

Записа от събитието, вкл. участията на г-жа Чонкова и г-н Благоев, можете да откриете на български език тук, а на английски език – тук.

Подробната програма на събитието можете да намерите тук.

Събитието беше организирано от службите и от представителствата на Европейската комисия, в сътрудничество с групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network – EEN).