Bulgaria
Search
Close this search box.

Четири български предприятия, клиенти на EEN-България, са включени в европейски каталог за енергийно ефективни иновативни решения

На 22 юни 2023 г., в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия, за пръв път беше представен каталог със 75 иновативни решения, съставен по инициатива на Enterprise Europe Network (ЕЕN). Целта на експертите на ЕЕN е, посредством този каталог, да бъдат предложени начини за справяне с енергийната криза в ЕС и за посрещане на нуждите от енергийна трансформация в Европа. В резултат на техните усилия е изготвен и каталогът, представен на 22 юни и съдържащ информация за пазарно реализирани решения на европейски малки и средни предприятия в областите на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и енергоспестяването.

Каталогът предизвика сериозен интерес сред европейските институции, предприятията и всички останали заинтересовани лица, участници в събитието. Експертите на ЕЕN се надяват, че това ще доведе до бързо приложение на предложените решения от още общински администрации и предприятия с високо потребление на енергия, за да им позволи да намалят своите енергийни разходи, както и въглеродния отпечатък на дейността си.

За включване в каталога бяха избрани и 4 български предприятия, клиенти на EEN-България, включително финалисти в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, в категорията „Зелена иновация“. Техните иновации са, както следва:

  • понтонен хидрокинетичен ВЕЦ с гравитационно вертикално самоподдържащи се лопати на естествени бавни речни течения,
  • високоефективна и иновативна естествена добавка за течни въглеводородни горива за намаляване на разхода на гориво и намаляване на емисиите в отработените газове,
  • решения за енергийна ефективност, умен дистанционен отчет, енергиен мониторинг, наблюдение и контрол, фокусирани да решат проблемите, свързани с оптималното потребление на енергия, вода и други ресурси,
  • решение за рециклиране на филтри за твърди частици (DPF) и каталитични конвертори чрез използване на иновативна технология.

В рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия беше проведена и състезателна (pitching) сесия, в която участие взеха 15 предприятия с решения, включени в каталога. Тя беше обект на значителен интерес от страна на публиката, с почти 300 зрители на място или онлайн.

Повече за каталога и иновативните решения, включени в него, можете да откриете тук: EEN_Catalogue_Energy_Solutions_1_2023.

Eвропейската седмица на устойчивата енергия е най-голямото ежегодно събитие, посветено на възобновяемите енергийни източници и ефективното използване на енергията в Европа. То включва поредица от дейности, чиято цел е изграждане на сигурно енергийно бъдеще за континента.

В допълнение, между април и юли се провежда поредица от организирани на местно ниво събития, на място или онлайн, в или извън Европа, посветени на устойчивата енергия, за да популяризират чистата енергия и енергийната ефективност.