Bulgaria
Search
Close this search box.

Акселераторска програма за стартъпи в земеделието от ЦИЕ и Китай

Акселераторската програма за стартъпи в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа ще се проведе в периода 27 март – 2 април , 2023 г. в София Тех Парк, България.

Целите на Акселераторската програма са да привлече млади и предприемчиви хора в селскостопанския сектор, както и да подпомогне развитието на иновативни услуги, приложения и продукти в селското стопанство.

Приемът на заявления за участие в Акселератора ще продължи до 10 март 2023 г.

Можете да станете част от програмата ако:

  • Имате иновативно решение или концепция в областта на селското стопанство.
  • Услугите и/или продуктите на вашия проект могат да подобрят селскостопанската екосистема.
  • Търсите подкрепа и менторство за реализиране на вашата иновативна идея.
  • Нуждаете се от финансиране, за да развиете проекта си.

В последния ден екипите на 20-те допуснати до участие стартъпи ще представят своята бизнес концепция и проект пред външно жури, както и пред инвеститори, представители на академичните среди и бизнеса, експерти, медии и дипломати от ЦИЕ и Китай.

Трите най-добри проекта от двадесетте финалисти в Акселераторската програма ще бъдат наградени с финансови награди, както следва:

1-во място – 25 000 евро;

2-ро място – 15 000 евро;

3-то място – 10 000 евро.

Амбицията на Министерството на земеделието и Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) е тази инициатива да стане ежегодно събитие, което да допринесе за разпространението на иновативни решения в земеделието и да свърже предприемаческите екосистеми на страните от ЦИЕ и Китай.

В програмата могат да участват стартиращи компании, регистрирани в една от държавите членки, участващи в Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка Република, Гърция, Унгария, Северна Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения).

За повече информация: София Тех Парк или на e-mail: startups@china2ceec.org

Кандидатствайте на: www.startups.china2ceec.org до 10 март 2023 г.