Bulgaria
Search
Close this search box.

Уебинар в областта на комерсиализирането и лицензирането на интелектуална собственост

Комерсиализирането на интелектуална собственост е процесът на превръщане на една идея или изобретение в продукт, който може да бъде купуван и продаван. Съвместните усилия на e-shapeIP, Innovation Office (Eventflow), EARSC и European IP Helpdesk доведоха до обучителната сесия, в която опитният експерт в областта на интелектуалната собственост д-р Кристиан Хакл ще представи преглед на ключовите аспекти в областта на лицензирането на интелектуална собственост, включително полезни съвети за воденето на преговори и евентуални юридически капани в тази област.

В рамките на обучението ще бъдат адресирани следните основни теми и въпроси:

  • Какво е лицензионен договор и кога трябва да бъде сключван такъв?
  • Кои са основните разлики между лицензионните споразумения и други видове договори (напр. за трансфер или дистрибуция)?
  • Какви са възможностите патентопритежателят да се възползва от своя патент?
  • Има ли други възможности за едно малко и средно предприятие да създаде продукт, основан на интелектуална собственост, и да го продаде?
  • Кога лицензирането има смисъл?
  • Добри практики (конкретни случаи) в областта на технологичното лицензиране.

В рамките на програмата е предвидена сесия за въпроси и отговори.

Работният език на уебинара е английски.

Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.

За повече информация и регистрация, вижте тук.

В допълнение, редица други обучения и записи на такива, са достъпни на страницата на European IP Helpdesk.