Bulgaria
Search
Close this search box.

Connect Day 2022 за партньорства между стартъп компании и потенциални инвеститори

Събитието има за цел да представи и създаде партньорства между стартиращи компании и инвеститори и утвърдени компании по време на еднодневно хибридно събитие, което ще се състои на 31 май, 2022.

Connect Day 2022 е насочен към иновациите и се фокусира върху корпорациите, търсещи иновативни стартиращи продукти и услуги. От друга страна, събитието подкрепя селектирани стартиращи предприятия, за да се свържат с инвеститори за участие на ранен етап и VC.

Connect Day 2022 е основното събитие за иновационни партньорства на Viennaup’22 и мрежата Enterprise Europe Network-Австрия, към които се присъединяват и Global Incubator Network (GIN) Austria, Austria Wirtschaftsservice (aws), Austrian Research Promotion Agency (FFG) и Vienna Business Agency, за да привлекат чуждестранни стартъп компанииза контакт с австрийски и европейски корпорации и инвеститори.

Програмата включва събития на място и онлайн, като в онлайн сесиите за pitching ще могат да се включат само селектирани новостартирали предприятие според следните критерии:

– да са основани не по-късно от 6 години и да са с по-малко от 250 служители;
– да имат поне един самостоятелен продукт или услуга;
– да притежават конкурентно предимство чрез висока степен на иновативност;
– да са най-малко с прототип или минимален жизнеспособен продукт (MVP).

Селекцията на стартъп компаниите, които да се представят пред инвеститорите, ще бъде направено от жури. Одобрените компании ще могат да изпращат или приемат покани през онлайн платформата на събитието към конкретни инвеститори

Участниците, които не са преминали одобрение на журито, ще могат да наблюдават сесиите в програмата онлайн.

Участието на място в Connect Day 2022 е без ограничение, но до достигане на присъствен лимит от 350 души.

Краен срок за регистрация до 31 май.

При регистрацията си моле пишете на denitsa.marinova(at)online.bg, за да валидираме профила ви.

За допълнителна информация посетете също и https://www.connectday.at/page-4351