Bulgaria
Search
Close this search box.

NEDO Supply Chain Data Challenge

NEDO, организация на японското правителство с дейност в областта на разработването на нови енергийни източници и промишлени технологии обявява конкурс за идеи и системи, допринасящи за развитието на наблюдението и управлението на веригите за доставки чрез комбиниране на различни видове информация, включително сателитни изображения и други мобилни данни.

Конкурсът включва частите „Състезание на идеи“ и „Разработване на системи“, които покриват 3 теми:

  • Състезание на идеи – за технологии и решения за това как използването на сателитни данни и други ресурси ще позволи да бъдат разрешавани проблеми в областта на управлението на веригите за доставки,
  • Разработване на системи – за оценка на въздействието на веригите за доставки и визуализация в случаите на: натрупване на контейнери на пристанищата и бедствия като сериозни вятърни бури и наводнения.

Конкурсът за идеи за технологии и решения ще разшири съществено потенциала за приложение на сателитните данни за разрешаването на социални проблеми, свързани с веригите за доставки, и за разработването на системи за тестване на приложения.

NEDO отправя покана за участие към фирми, физически лица и групи, които да предложат свои иновативни решения за конкурса. Организацията ще осигури сателитни изображения, мобилна GPS информация и геопространствена и сателитна информация чрез „Tellus“, платформа за сателитни изображения. Участниците в надпреварата могат да осъществят интегриран анализ на данни и да разработят приложения, за да демонстрират възможностите за развитие на бизнеса.

 

Първата награда в конкурса е на стойност 10 млн. японски йени (74 000 евро).

Срок за подаване на кандидатурите: 17 май 2022 г.

Повече информация за конкурса е налична на страницата на NEDO:
https://www.nedo-supplychain-data-challenge.jp/en.html

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.