Bulgaria
Search
Close this search box.

Една година Единна патентна система на ЕС

Силният старт и нарастващото използване на единния патент и Единния съд, показват, че патентната система на ЕС е надежден инструмент, който завършва формирането на единния технологичен пазар на Европа и ще стимулира нейното иновативно развитие.

Създаването на Единната патентна система на ЕС отне 5 десетилетия на колективни усилия от страна на много заинтересовани страни, както и на самото Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Началото на действието на системата беше поставено на 1 юни 2024 г. За тази една година в ЕПВ са подадени над 28 000 заявления за единен ефект на европейските патенти, като то същевременно е регистрирало повече от 27 500 единни патента на ЕС. Съответно, приблизително един на всеки 4 издадени европейски патента е преобразуван в патент на ЕС.

Най-активно новата система е приета в Европа – 64,2% от притежателите на единни патенти са с произход от 39-те страни членки на Европейската патентна система. Сериозният интерес от страна на европейските притежатели в сериозна степен се дължи на по-малките предприятия и старт-ъпите, които са собственици на 35,5% от всички издадени единни патенти в Европа от началото на действието на новата система до края на 2023 г. Следващите по интерес са притежателите от САЩ – с 16,1%, Китай – с 6%, Япония – с 3,8 и Република Корея – с 3,3%. 

Новосъздаденият Единен патентен съд, който започна работа по същото време, през 2023 г., вече е стартирал разглеждането на стотици дела. Хармонизирането на правораздаването посредством него е важна стъпка в посока на постигането на правна сигурност и прозрачност на новата система, осигурявайки и висока степен на предвидимост на инвестиционните разходи.

За да бъде отпразнувана първата годишнина на единния патент, беше заснет кратък видео клип с изказвания на представители на институции на ЕС, свързани с успеха на системата, по един или друг начин – Антонио Кампинос (президент на ЕПВ), Клаус Грабински (президент на Апелативния съд към Единния патентен съд), д-р Ангелика Ниблер (член на Европейския парламент), Михаел Шефер (президент на борда на Европейския иновационен съвет) и други.

 

Тук можете да видите и самия клип.

За повече информация по темата, вижте тук.

Още за единния патент и Единния патентен съд можете да видите/ прочетете тук, а за Европейската патентна система – тук.