Bulgaria
Search
Close this search box.

EС работи по първите правила за изкуствения интелект (ИИ) в света

Европейският парламент прие преговорната си позиция по Законодателния акт за изкуствен интелект (ИИ) с 499 гласа „за“, 28 гласа „против“ и 93 гласа „въздържал се“ преди преговорите с държавите членки на ЕС относно окончателния вариант на закона. Правилата ще подсигурят пълното съответствие на разработения и използван в Европа изкуствен интелект с правата и ценностите на ЕС, необходимостта от човешки надзор, безопасността, неприкосновеността на личния живот, прозрачността, недискриминацията и добрите социални и екологични условия. Преговорите със Съвета относно окончателния вариант на закона ще започнат по-късно. След като бъдат одобрени, те ще бъдат първите правила за изкуствения интелект (ИИ) в света.

Източник: 3-e news.net