Bulgaria
Search
Close this search box.

НС одобри правила за фирми с променлив капитал

Иновативни стартъп компании ще могат да създават нова правна форма на дружество с променлив капитал, а физически лица – предприемачи вече ще могат да обявяват фалит.Промените в Търговския закон, гласувани на първо четене от Народното събрание, засягат ефективността на производството по несъстоятелност, усъвършенстване на производството по стабилизация, създаване на процедура по несъстоятелност и погасяване на задължения на физически лица предприемачи. Става въпрос за хора с професии като адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, архитекти, артисти, занаятчии. Те ще могат да обявят и фалит.

В новите разпоредби се прави разграничение между търговец и предприемач, като за последния се посочва, че предприятието му не изисква воденето на делата да става по търговски начин.

Текстовете въвеждат и изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. Законопроектът е обвързан с Плана за възстановяване и устойчивост.

Източник: Economic.bg

https://www.economic.bg/bg/a/view/deputatite-odobriha-novite-firmi-s-promenliv-kapital