Bulgaria
Search
Close this search box.

EU Knowledge Valorisation Week – 25-28 април 2023 г.

Събитието,  организирано от Европейската комисия, ще събере заедно онлайн лицата, работещи в областите на научните изследвания и иновациите, за да обменят опит, да обсъдят съвременните тенденции и предизвикателства в областта и да проучат възможностите за повишаване на стойността на знанията с помощта на различни заинтересовани страни.

Водещи принципи на ЕС за повишаване на стойността на знанията (EU Guiding Principles for Knowledge Valorisation) е новата пан-европейска инициатива за по-ефективно превръщане на резултатите от научни изследвания в готови за прилагане решения. По време на събитието ще чуете вдъхновяващи примери за привеждане на тези принципи в действие в лична полза, както и за целите на повишаване на общественото благосъстояние. В неговите рамки ще бъдат предоставени възможности за обмен на опит, за разкриване на иновативни подходи за създаване на стойност на основата на научни разработки и изобретения, както и за обучение.

Практици ще обяснят и това как новите европейски кодекси в областта на управлението на интелектуалните активи и на стандартизацията (European Codes of Practice on intellectual assets management and on standardisation) могат да подпомогнат работата на ангажираните в областите на научните изследвания и иновациите.

Трите тематични дни на събитието ще се фокусират върху повишаването на стойността на знанията за целите на устойчивото развитие, управлението на интелектуалните активи и сътрудничеството „индустрия-академия“.

На 28 април се предвижда и практическо обучение чрез поредица от безплатни онлайн курсове в областта на управлението на интелектуалните активи за изследователи, млади иноватори и всички заинтересовани лица. Курсовете са организирани от Европейското патентно ведомство, Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост (European IP Helpdesk) и Ведомството за интелектуална собственост на Европейския съюз.

За повече информация и регистрация за участие, вижте тук.