Bulgaria
Search
Close this search box.

European Innovation Council стартира основните си схеми за финансиране на иновации с потенциал за световните пазари

На 1 март Европейската комисия откри възможности за финансиране на стойност над 1,7 милиарда евро в рамките на Европейския съвет за иновации (European Innovation Council). Това отваряне е след приемането на работната програма на EIC за 2022 г.

Откритите покани предлагат възможности за финансиране за:

–    Мултидисциплинарни изследователски екипи, които да предприемат визионерски изследвания с потенциал за технологични пробиви във всяка област (грантове до 3 милиона евро по EIC Pathfinder).

–    Превръщане на резултатите от изследванията във възможности за иновации и бизнес приложения, с фокус върху резултатите от EIC Pathfinder и проекти за доказване на концепцията на Европейския съвет за научни изследвания (грантове до 2,5 милиона евро по EIC Transition). 60,5 милиона евро са отпуснати за справяне с три предизвикателства на прехода: Зелени цифрови устройства за бъдещето, процесна и системна интеграция на технологии за чиста енергия и РНК-базирани терапии и диагностика за сложни или редки генетични заболявания.

–   МСП и стартиращи компании, които разработват радикални иновации с висок риск, голямо въздействие и потенциал за глобален растеж (грантове и капиталови инвестиции от EIC Accelerator). В някои случай могат да кандидатстват и малки дружества със средна капитализация (small mid-caps) до 500 служители.

EIC Accelerator предоставя значителна финансова подкрепа за най-иновативните европейски компании чрез смесено финансиране (blended funding), включващо грант и инвестиции:

грантово финансиране до 2,5 милиона евро за разходи за развитие на иновациите (напр. демонстрация на технологията в съответната среда, демонстрация на прототипи и системно ниво, научноизследователска и развойна дейност и тестване, необходими за изпълнение на регулаторни и стандартизационни изисквания, управление на интелектуална собственост и одобрение на пазара (TRL 5/6 до 8);

инвестиции (обикновено като преки капиталови инвестиции или конвертируеми заеми) до 15 милиона евро, управлявани от EIC Fund за увеличаване на мащаба и други съответни разходи. Компаниите, работещи по технологии от стратегически европейски интерес, могат да кандидатстват за инвестиции на EIC на стойност над 15 милиона евро;

Кандидатите за EIC Accelerator смесено финансиране могат да изберат да заявят само инвестиционния компонент. Научете повече за схемата за смесено финансиране в работната програма на EIC 2022.

В допълнение, одобрените от EIC компании получават обучение, менторство, достъп до инвеститори и корпорации и много други възможности като част от общността на EIC.

EIC Accelerator приема кандидатури от иновативни компании във всички държави-членки на ЕС и държави, асоциирани към програмата Horizon Europe. От особен интерес са кандидатурите от стартиращи компании и МСП, основани от жени предприемачи и с жени в ролята на изпълнителни директори.

Кандидатстването за финансиране от EIC Accelerator е без краен срок чрез платформата на EIC. Необходими са видео (video pitch), презентация на Power Point (slide deck) и да отговорите на кратък въпросник относно вашата иновация и вашия екип.

Обикновено ще получите обратна връзка в рамките на 4 седмици. Ако вашата кандидатура отговаря на основните критерии за финансиране от EIC Accelerator, ще бъдете поканени да подготвите пълно кандидатстване, което да подадете до една от крайните дати (cut off dates) за финансиране от Accelerator Open или Accelerator Challenge.

Крайните дати за 2022 г. (както за Accelerator Open, така и за Accelerator Challenges) са:

23 март, 15 юни и 5 октомври

Цялото ви заявление ще бъде оценено от експерти спрямо пълните критерии за финансиране от EIC Accelerator. Ако вашата кандидатура отговаря на всички критерии, ще бъдете поканени на интервюта „лице в лице“ с жури на EIC като последна стъпка в процеса на подбор.

Кандидатурите, които отговарят на всички критерии на етапа на дистанционна оценка и са оценени положително от журито на EIC, но не са препоръчани за финансиране, ще бъдат наградени с печат „Seal of Excellence“, който да им помогне за финансиране от други източници. Компаниите с печат „Seal of Excellence“могат също да получат подкрепа от EIC Business Acceleration Services. За да отговаряте на условията за печат „Seal of Excellence“, трябва да дадете съгласието си за споделяне на основна информация за вашата кандидатура с други организации за финансиране и подкрепа.

Можете да получите допълнителна информация от Информационният ден за схемите за финансиране в YouTube.

За контакт: denitsa.marinova(at)online.bg и fanny.koleva(at)online.bg