Bulgaria
Search
Close this search box.

Международна платформа за устойчивост на веригите за доставки с отворена регистрация за бизнеса

Платформата за устойчивост на веригите за доставки (SCR) предоставя бърз и лесен начин за откриване на партньори чрез функционалностите си за организиране и провеждане на онлайн срещи. Дейността на платформата се организира от Enterprise Europe Network и Европейската платформа за клъстерно сътрудничество с подкрепата на Европейската комисия Изпълнителна Агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП (EISMEA).

През последните години Европа е изправена пред сериозни икономически, екологични и социални предизвикателства, които настоящата криза в Украйна задълбочи допълнително. Редица компании бяха засегнати или са застрашени от прекъсвания на веригите за доставки, което поставя под въпрос не само дългосрочното им развитие, но и съществуване. Разрешаването на тези проблеми изисква мигновена и всеобхватна реакция на няколко нива. В отговор на това, Европейският съюз, стартира нови мерки за укрепване на устойчивостта на единния пазар и изграждане на устойчива, цифрова и глобално конкурентна икономика. Enterprise Europe Network и европейските клъстери се очаква да изиграят съществена роля за смекчаване на уязвимостите в международните вериги за доставки чрез дейността на платформата.

Платформата помага на компаниите да запазят, преструктурират или заменят съществуващите вериги за доставки, както и изходните суровини, части, компоненти и/или готови/полуготови стоки или услуги, от които се нуждаят, за да поддържат производството.

Основни цели

 • публикуване на оферти за суровини, части, компоненти и/или готови/полуготови стоки или услуги
 • промотиране на запитванията на европейските компании за запазване на веригите им за доставки
 • осигуряване на връзка между международните доставчици и купувачи на стоки и услуги
 • създаване на международни контакти и партньорства между предприятия, индустрии, организации в подкрепа на МСП, академични среди и други

Основни теми

 • земеделие и храни
 • строителство
 • дигитализация
 • електроника
 • енергоемки индустрии
 • здраве
 • мобилност, транспорт, автомобили
 • суровини
 • възобновяема енергия
 • текстил

Присъединете се към платформата и обменете опит и идеи, свържете с международната общност и идентифицирайте нови доставчици и купувачи, представете най-успешните си проекти, иновативни технологии и авангардни иновации.

Основни стъпки:

 1. Регистрация
 2. Валидиране на профил от българския съорганизатор
 3. Публикуване на бизнес профила
 4. Търсене на потенциални партньори
 5. Изпращане и получаване на заявки за срещи
 6. Провеждане на срещи

Повече информация за платформата и процеса по регистрация можете да получите на следния линк: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на следните адреси: fanny.koleva(at)online.bg и konstantin.uzunov(at)online.bg.

Всички бизнес профили се валидират от официални партньори на Enterprise Europe Network, за да се гарантират сигурността и надеждността на срещите.

Компаниите от ЕС, които желаят да подпомогнат украинските компании с проблеми във веригите им за доставки, могат да филтрират участващите в платформата компании по държави.

Можете да научите повече как ЕС и Enterprise Europe Network подпомагат гражданите и компаниите от Украйна ТУК